دادن رد مظالم به دارالقرآن

 دادن رد مظالم به دارالقرآن

مظالم باید به فقیر داده شود و احتیاط آن است که فقیر سید نباشد و دادن به دارالقران یا امامزاده صحیح نیست .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا