نقش موسیقی در غفلت زایی

 نقش موسیقی در غفلت زایی

دوست گرامی. به طور کلی اسلام و تمام ادیان و انبیاء و اوصیاء امده اند تا انسان را از خواب غفلت بیدار کنند و آنها را در جهت هدف خلقت هدایت نمایند و به همین دلیل با عواملی که باعث غفلت انسان شده است مبارزه کرده اند. موسیقی به طور کلی حرام و مردود نیست زیرا برخی آهنگ ها حتی در جهت هدف خلقت و بیدار سازی انسان ها تاثیر مثبت دارند اما بسیاری از آهنگ ها و به خصوص فضای آموزشی موسیقی با نوعی غفلت همراه است و کسانی که به صورت تخصصی وارد این راه می شوند معمولا آدم های بیداری نیستند. بنابراین با توجه به این تاثیر و بررسی فراوان تصمیم بگیرید و وارد هر راهی نشوید بلکه وارد راهی شوید که بیدار کننده باشد. موفق باشید.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا