نوسانات سلوکی

 نوسانات سلوکی

دوست گرامی. ابتداءا افراد در سلوک شرعی هستند و باید موضوع عمل به واجبات و ترک گناه را در دستور کار خود قرار دهند و این یک سلوک ظاهری است و هنوی شخص وارد عالم درون و صفات نشده است. امام وقتی این سلوک کامل شد و شخص وظایف شرعی خود را به درستی انجام داد کم کم متوجه عالم درون می شود و اصطلاحا اهل طریقت می شود در این مرحله تزکیه نفس و تخلیه از صفات رذیله و تخلق به صفات کمال و فضایل اخلاقی و صفات الهی در دستور است و در مرحله سوم وقتی به تزکیه کامل رسید وارد سلوک عرفانی و حقیقت می شود که بالاترین مرحله سلوک است و سالک را به توحید و شهود حقیقت می رساند.
در مورد خودشناسی هر کسی باید خودش تشخیص دهد که در کدام مرحله سیر می کند و این کار با مشاوره با علما و اهل فن و اساتید هم مفید خواهد بود.
نکته بعدی این است که وقتی کسی دچار کثرت گرایی می شود از مرحله سوم به مراحل نازل سقوط می کند و وقتی گرفتار رذایل اخلاقی می شود نیز از مرحله طریقت به شریعت سقوط می کند و وقتی گناه می کند از مرحله اول نیز ساقط می شود و به گونه ای می شود که از سلوک کاملا خارج می گردد. و به عکس می تواند با ترک گناه و ترک رذایل بالا بروید و تا سرحت توحید و شهود حقیقت بالا رود.
البته نوسان داشتن در سلوک هم طبیعی است و گاهی انسان نزول و صعود دارد ولی در این صعود و نزول ها باید کاری کند که کم کم در صعود به ثبات برسد و با مراقبه از سقوط ها جلوگیری نماید. موفق باشید.
موفق باشید.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا