تغییر نیت نماز

 تغییر نیت نماز

عدول از نماز قضا به نماز قضا نمیدانستی باطل است یا نه ایا نماز هایی که اینگونه خوانده شد باطل است؟

اگر دو نماز قضا برعهده باشد ووارد نماز قضا ی دوم شده باشید می توانید نیت را به اولی برگردانید مثلا نیت قضای ظهر کرده اید به نماز قضای صبح قبلی برگردانید یا وارد قضای عصر شده اید به نماز قضای ظهر برگردید

دکمه بازگشت به بالا