آداب نماز جمعه

 آداب نماز جمعه

خطبه ها جزء نماز جمعه و به منزله دو رکعت نماز محسوب می شود و احتیاط ان است که بدون ضرورت بین خطبه ها صحبت نکنند بلکه به صحبت های امام گوش بدهند و از خواندن نماز قضا و نماز مستحبی نیز خوداری نمایند

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا