طبقات مردم در سلوک

 طبقات مردم در سلوک

دوست گرامی. مردم سه دسته اند. عوام. خواص. خاص الخاص. عوام یعنی نوع مردم عادی جامعه. وظیفه این گروه بیشتر ناظر به انجام واجبات و ترک محرمات است. اینکه گفته اند مستحبات زیاد را به خودتان تحمیل نکنید و باعث زدگی نشوید مربوط به این گروه است.
اما گروه خواص از اهل سلوک و افراد فرهیخته و کمال طلب علاوه بر آن وارد مستحبات می شوند و با ترک مکروها مرتبه بالاتری از نظر سلوکی خواهند داشت. حتی به ایشان نیز توصیه می شود که اعتدال را رعایت کنند.
و دسته سوم که اخص خواص اهل سلوک هستند، حتی وارد ریاضت های سخت می شوند تا به معرفت الهی نایل گردند و به مقامات معنوی دست یابند، بنابراین هر کسی باید خود را به درستی بشناسد و مرتبه خود را بداند و مطابق توان خود عمل کند تا به موفقیت دست یابد و دچار خسارت و آسیب هم نشود. موفق باشید.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا