واکسن آری یاخیر

 واکسن آری یاخیر

تند رفته ایدشیلنگی درکارنیست ،ما درجامعه واجتماع زندگی می کنیم سلامتی دراین شرائط بهم پیوسته است ،بیماری تنفسی است وبا یک نفس آلوده دیگران را درگیر می کند اگر هرکسی سر یک کوه برود وجدا زندگی کنید می شود حرف شمارا بزند ولی وقتی مردم صبح تا شب باهم تعامل دارند درکوچه وبازار ومدرسه ومسجد وهیئت نمی شود این حرف را زد مقررات جامعه باید رعایت شود ،آیا سر چهارراه یک پلیس همه را نگه نمی دارد؟ آیا می شود هرکس بی اعتنا برود وبگوید من ازکسی دستور نمی گیرم وسبب تصادف بشود بدلیل اینکه من آزادم ،شما آزادی ولی آزادی درمحدوده مقررات ،والا دیگران هم می توانند بگویند من آزادم وسر چهاراه نمی ایستم وبه هرکس خواستم می زنم وهرجا خواستم می روم،به حرف عقلا گوش کنید،مرگ است احتیاط کنید .مساله شیوع بیماری ها و تاثیرات آن بر زندگی اجتماعی در جامعه و شهرهای بزرگ بیشتر و در روستاها کمتر ، علم و دانسته بشری را به این سمت سوق داده تا راهی بیابید تا مانع شیوع بیماری و از همه مهمتر ریشه کن نمودن آن باشد و در اولین تجربه علمی پزشکی بشری، واکسن بیماری آبله گاوی تهیه شد. درادامه این تحقیقات، واکسن وبا، سیاه زخم و فلج اطفال و سل و . . . به ان اضافه کنید.حال شما بفرمائید در جامعه ای که در شهریور ماه سال 1400 روزانه بالای پانصد نفر در اثر بیماری که ناشناخته است و هر فصل یا دوفصل به گونه ای نمایان می گردد(به هر دلیلی و یا علتی )بمیرند، در هر صورت آن چیزی که می میرد انسان است، ارزش دارد ، جایگاه دارد، شان دارد و خانواده هایی داغدار شوند، غم و مصیبت کمی است! حال چه باید کرد؟ طب سنتی یا هر آن چه می خواهید اسم آن را بگویید، در کنار پزشکی نوین، دست به دست هم در حال درمان می باشند، و از سویی دیگر به هر حال عقل حکم میکند که باید احتیاط کرد و در این میان از یافته های دانشمندان و متخصصان استفاده کرد و البته به امر و تشخیص ولی امر امت اسلامی، یافته های دانشمندان اسلامی ایرانی قابل اطمنیان بخش تر و نباید از علم و اندیشه سایر اندیشمندان غفلت کرد. در میان اساتید مطرح طب سنتی و اسلامی، همه زدن هر نوع واکسن را منع نکردند و توصیه هایی را به افراد در این زمینه داشته اند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا