تزریق واکسن آری یا خیر

 تزریق واکسن آری یا خیر

تند رفته اید ،ما درجامعه واجتماع زندگی می کنیم سلامتی دراین شرائط بهم پیوسته است ،بیماری تنفسی است وبا یک نفس آلوده دیگران را درگیر می کند اگر هرکسی سر یک کوه برود وجدا زندگی کنید می شود حرف شمارا بزند ولی وقتی مردم صبح تا شب باهم تعامل دارند درکوچه وبازار ومدرسه ومسجد وهیئت نمی شود این حرف را زد مقررات جامعه باید رعایت شود ،آیا سر چهارراه یک پلیس همه را نگه نمی دارد؟ آیا می شود هرکس بی اعتنا برود وبگوید من ازکسی دستور نمی گیرم وسبب تصادف بشود بدلیل اینکه من آزادم ،شما آزادی ولی آزادی درمحدوده مقررات ،والا دیگران هم می توانند بگویند من آزادم وسر چهاراه نمی ایستم وبه هرکس خواستم می زنم وهرجا خواستم می روم،به حرف عقلا گوش کنید،مرگ است احتیاط کنید .نظر همه متخصصان فن بر تزریق واکسن است ،شما راه بهتر برای مردم نشان دهیدمردم ازمسؤلین می خواهندکه فکری برای کنترل بیماری انجام دهند ،مسولان چه کنند ،نظر همه مجامع علمی جهان بر تزریق واکسن است،عقل حکم می کند ما احتیاط کنیم،شما واکسن بی خطر انتخاب کنید،آیا نظر همه متخصصان جهان را باید عمل کنید یا یک فرد درفضای مجازی گفت فلان کاررا بکنید؟درهمه موارد شما به پزشک مراجعه می کنید وحرف اورا عمل می کنید وداروهای سمی می خوریدکه عوارض دارد.درهرصورت اختیار باشماست بزنید یا نزنید ،ولی بطور کلی وقتی تصمیمی درکشور گرفته می شود باید همه همراهی کنند نه اینکه هرکس حرف خودرا بزند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا