رقص انفرادی

 رقص انفرادی

به نظر آیت الله مکارم تنها رقص زن برای شوهرش اشکال ندارد آنهم بدون موسیقی لهوی و اما رقص در مجالس زنانه یا برای شوهر وبا حضور دیگران جایز نیست و حرام است .

دکمه بازگشت به بالا