احکام عده وفات ،زینت ،مسافرت

 احکام عده وفات ،زینت ،مسافرت

طبق نظر همه مراجع در عده وفات زن باید تا چهار ماه و ده روز از ازدواج چه دائم وچه موقت خود داری کند (یعنی ازدواج در عده حرام است ) ودر این مدت پوشیدن لباس های رنگی بر خانم حرام است و سرمه کشیدن و ارایش کردن و اصلاح کردن رنگ مو و مش و…..استفاده از عطر و طلا و مانند ان که مصداق زینت است باید اجتناب کند و حرام است.
خارج شدن زنی که در حال عده وفات شوهر است از منزل مخصوصا اگر کار یا سفر ضروری پیش اید اشکال ندارد لکن احتیاط ان است که تا جائی که ممکن است شب را در غیر خانه خودش به سر نبرد و نخوابد لکن بازهم اگر ضرورت پیش اید اشکال ندارد. (تحریر الوسیله امام ره ، ج 3 ص 604 م 7 )

دکمه بازگشت به بالا