محل سجده درپیشانی

 محل سجده درپیشانی

اکثر مراجع (غیر از ایت الله سیستانی) تمام پیشانی محل سجده است وهر کجا را روی مهر بگذارد اشکال نداردولی طبق نظر ایت الله سیستانی بنا بر احتیاط واجب باید وسط پیشانی را روی مهر بگذاردتوضیح المسائل مراجع 1045

ممکن است این مطلب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا