فروش امتیاز خودرو

 فروش امتیاز خودرو

اگر امتیاز دریافت را با دیگری مصالحه می کنند و شرکت هم ماشین را به خریدار می فروشد و خلاف مقررات نباشد اشکال ندارد .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا