عدم رعایت جهر واخفات در نماز

 عدم رعایت جهر واخفات در نماز

اگر عمدا رعایت جهر و اخفات نکرده باشید نماز باطل است .هرمقدار نمازی را که یقین دارید بدون رعایت خوانده اید قضا نمایید .البته قضای نماز هایی که به جهت فراموشی رعایت جهر و اخفات در آنها نشده لازم نیست .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا