بیرون بردن وسائل مسجد

 بیرون بردن وسائل مسجد

جای که بعنوان مسجد در آن نماز خوانده شده مسجد است و نیاز به واقف و متولی ندارد و همه احکام مسجد بر آن مترتب است .و بیرون بردن وسایل آن جایز نیست .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا