نقد کتاب درس‌هایی از اسلام نوشته گلدزیهر

 نقد کتاب درس‌هایی از اسلام نوشته گلدزیهر

کتاب «درس‌هایی درباره اسلام» با عنوان اصلی «VORLESUNGEN UBER DEN ISLAM» به زبان آلمانی و ترجمه‌ی عربی آن به نام «العقیده و الشریعه فی الإسلام»، نوشته ایگناس گلدزیهر (مستشرق یهودی) است و از جمله نوشته‌هایی است که همواره مورد استفاده بسیاری از مستشرقان و مغرضان بلکه برخی از غربگرایان، از جمله: جرجی زیدان، احمد امین، دکتر نثار برای بیان شبهات گوناگون پیرامون حوزه‌های مختلف اعتقادی دین اسلام بوده است. گلدزیهر در بخش اوّل این کتاب با عنوان «محمّد»، به بیان مباحثی پیرامون شخصیّت پیامبر اسلام (ص) در مکّه و مدینه و ارزیابی روش‌ها و برنامه‌های فردی، اجتماعی و سیاسی ایشان در این دو شهر پرداخته و با مقایسه‌ی غیر منطقی بین آنها، مدّعیِ نتایجِ غیر منصفانه ای، از جمله: غیر الهی بودن مصدر قرآن، روحیه جنگ طلبی پیامبر(ص) و گسترش اسلام با زور شمشیر، شده است. نظرات گلدزیهر، با استفاده از ادلّه‌ی معتبرِ تاریخی، عقلی و نقلی و تبیین مسائلی، از جمله: تفاوت شرایط مکّه با مدینه، مسأله‌ی اُمّی بودن پیامبر اسلام (ص)، ابعاد مختلف سیره‌ی پیامبر اکرم (ص)، تفاوت‌های قرآن با عهدین، تضاد ادعاهای گلدزیهر با عقل و مستندات تاریخی، قابل نقد و بررسی است. در بخش دوّم کتاب با عنوان « فقه و آیین اسلام » به جایگاه قرآن در نظام اسلامی و علل تکامل فقه و آیین اسلام می‌پردازد. در این بخش با کم رنگ جلوه دادن نقش قرآن در فقه اسلام، تکامل و گسترش فقه را مربوط به دوران بعد از پیامبر(ص)، به خصوص، دوران خلیفه دوم و کشورگشایی‌های او و برخورد اسلام با تمدّن‌های بزرگ می‌داند. بررسی جایگاه قرآن در تدوین فقه اسلامی، در زمان حیات پیامبر(ص) و بعد از ایشان، در دوران صحابه تا عصر حاضر، میزان اعتبار قرآن در بین تمام فِرَق اسلامی، خلط و اشتباه گلدزیهر در فهم حدیث « اختلاف امتی »، دیدگاه گلدزیهر در این موضوع را با چالشِ غیر قابل حلّی روبرو می‌کند.
برای مطالعه بیشتر در این مورد ر. ک. به:
1. نقد و بررسی بخش‌های اوّل و دوّم کتاب «درس‌هایی درباره اسلام» نوشته ایگناس گلدزیهر
استاد راهنما: علی محمد میرجلیلی علی محمد میرجلیلی ، استاد مشاور: احمد زارع زردینی احمد زارع زردینی ، دانشجو: علی چمنی علی چمنی ،
دولتی – وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه آیت‌الله حائری میبد – دانشکده الهیات و معارف اسلامی – 1395 – [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: قرآن ، پیامبر(ص) ، اسلام ، گلدزیهر ، مستشرقان ، درس‌هایی درباره اسلام.
2. مقاله نشریه بررسی و نقد آراء گلدزیهر درباره منشا اختلاف قراءات
نویسنده: سید محمد مرتضوی ،
مقاله نشریه: پژوهشی دانشگاه اصفهان، (پیاپی 14)، 1381 شماره2.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا