فروش لوازم آرایش

 فروش لوازم آرایش

اگر مشروط به استفاده آرایش نزد نامحرم بفروشید حرام است واما اگر احتمال می دهید که ممکن است در نزد نامحرم استفاده کند اشکال ندارد .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا