هدف خلقت انسان کامل

 هدف خلقت انسان کامل

نه، خداوند همه انسان ها را برای شکوفایی و تکامل آفرید. بنابراین خلقت برای همه است.
پیامبران و امامان انسان هایی کامل در مرتبه خوداند، اما برخی از دانشمندان عارف و مهذب حتی از برخی پیامبران مقامی بالاتر دارند. همه ما باید سالک این راه و این هدف باشیم.
این راه مخصوص همه ما، به اندازه تلاش و مرتبه وجودیمان ممکن است. بنابراین باید برنامه ای برای سلوک علمی، عملی و اخلاقی و معنوی برای خودمان داشته باشیم و خود به خود این اتفاق نمی افتد.
انسان از جهات مختلف یکی از مهم‌ترین محورهای بحث همه مکتب‌ها و جهان‌بینی‌ها است. در این میان تبیین سعادت و کمال انسان در راه رسیدن به آن، از حساسیّت و اهمیّت بیش‌تری برخوردار است. انسان‌شناس آشنا به زمان، شهید استاد مطهری، در عصر انسان‌محوری افراطی (امانیسم)، پس از بیان دیدگاه مکتب‌های مختلف، در رابطه با انسان کامل و ایده‌آل، و نقد آن‌ها از نظر اسلام چنین نتیجه‌گیری می‌کند که انسان کامل اسلامی، انسانی است که تمام ارزش‌های انسانی، هماهنگ با هم در او رشد کرده باشد از آنجا که مباحث این استاد شهید به صورت سخنرانی‌های متفرّقه در مجامع عمومی بیان شده است؛ و خود او فرصت تنظیم و ترتیب منطقی آن‌ها را نیافته است، این مقال بر آن است که گزارشی از آن‌چه ایشان در رابطه با انسان کامل در مکتب‌های مهم بیان و نقد نموده است را بیان، و موضع اسلام را به جویندگان کمال و سعادت واقعی ارائه کند، انشاءالله که چنین باشد.
برای مطالعه بیشتر ر. ک. به مقاله:
انسان کامل در اندیشه مطهری
درجه علمی: علمی-پژوهشی
نویسنده: عبدالله حاجی صادقی
منبع: قبسات 1383 شماره 30 و 31

ممکن است این مطلب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا