تصرف دراموال پدر بیمار

 تصرف دراموال پدر بیمار

چون پدر بزرگ الزایمر دارد و خودش نمی تواند نسبت به اموالش تصمیم بگیرد شوهر شما با اجازه از یک مجتهد می تواند در اموال او به مقدار ضرورت تصرف کند و حقوق این خانم را هم به مقدار تعیین شده بپردازد اما بیش از آن حق تصرف در اموال پدر ندارد .

دکمه بازگشت به بالا