مقاله: فلسفه فلسفه اسلامی

 مقاله: فلسفه فلسفه اسلامی

این بحث که فلسفه فلسفه چیست در حقیقت بخشی از فلسفه مضاف و یکی از موضوعات معرفت شناسی است که آن را تحلیل و کالبد شکافی می کند.
فلسفه‌های مضاف با دو نوع رشته فلسفه علوم و فلسفه حقایق ظاهر گشته‌اند. فلسفه علوم، دانش فرانگرانه توصیفی- تحلیلی رشته علمی و فلسفه حقایق، دانش درونگرانه توصیفی – عقلانی پدیده‌های حقیقی و اعتباری است. فلسفه فلسفه اسلامی، دانش فرانگرانه فلسفه اسلامی و رویکردهای مشّایی، اشراقی و صدرایی و رهیافت‌های شخصیّت‌های برجسته حکمت اسلامی است. این مقاله، علاوه بر تبیین مفاهیم کلیدی تعریف پیش‌گفته و روش‌شناسی تحقیق، به انواع فلسفه رشته‌های علمی و مسائل آن‌ها و تفاوت رؤوس ثمانیه با فلسفه‌های علوم پرداخته است. و در پایان چهارده مسأله مهم فلسفه فلسفه اسلامی بیان گردیده است.برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر. ک. به مقاله:
فلسفه فلسفه اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی
نویسندگان: عبدالحسین خسروپناه
منبع: قبسات 1385 شماره 39 و 40
کلید واژه ها: فلسفه مضاف فلسفه علوم فلسفه حقایق فلسفه فلسفه اسلامی

دکمه بازگشت به بالا