راه سعادت و بهشت

 راه سعادت و بهشت

مسلم است که برای نزدیک شدن ودخول در بهشت اموری باید انجام شود ،وشاید بهترین راهنما در این مورد آیات وحی می باشد.با بررسی اجمالی در آیات قرآن می توان برای نزدیک شدن به بهشت ، به موارد زیر اشاره کرد:1- ایمان و عمل صالح:ایمان بایسته و کردار شایسته شمار زیادی از آیات قرآن را به خود اختصاص داده که در بحث و کاوش بهشت نقش کلیدی دارد؛ مانند: «وَ بَشِّر الَّذِین امَنوا وعَمِلوا الصّالِحات أَنَّ لَهُم جَنات تَجری مِن تَحتِهَا الأَنهار» بقره/25. [به آنان که ایمان آورده و کردار شایسته دارند مژده بده که همانا برایشان باغ هایی است که زیر آنها نهرها جاری است] «وَالَّذِین امَنوا وعَمِلوا الصّالِحات أوُلئِک أَصحاب الجَنه هُم فیها خالِدون» بقره/82. چنین کسانی اهل بهشتند و در آن جاودانه خواهند بود.
2- پیروی از خدا و رسول(ص) :
«وَمَنْ یُطِعِ الله و رَسوُله یُدخِله جَنّات تَجری مِن تَحتِهَا الأَنهار خالِدین فیها و ذلِک الفَوز العَظیم و مَن یَعص الله ورَسوُله و یَتَعدَّ حُدودَه یُدْخِله ناراً خالِدا فیها ولَهُ عَذاب مُهین» نساء/133 ـ 14. [هر کس پیرو فرمان خدا و رسول خدا باشد وی را در بهشت هایی درآورد که زیر درختانش نهرها جاری و آنجا جایگاه همیشگی فرمانبرداران خواهد بود. این است سعادت و پیروزی بزرگ و بدیهی است هر کس نافرمانی خدا و رسول کند و از حدود احکام خداوند تجاوز کند او را به آتشی درافکند که همیشه در آن معذب است، و برای او عذاب خوار کننده و ذلت دهنده خواهد بود.] 2 – «وَ مَن یُطع الله ورَسوُله یُدخِله جَنات تَجری مِن تحتها الأنهار ومَن یَتَولَّ یُعذِّبَه عَذابا أَلیما» فتح/17. [کسی که فرمانبردار خدا و پیامبرش باشد، خداوند او را در بهشتی داخل گرداند که از زیر درختان باغ های آن نهرها جاری است و کسی که از فرمان و دستور خدا رو گرداند او را به عذاب دردناکی شکنجه دهد.]
3- راستی و راست گفتاری :
راستی، راست کرداری و راست گفتاری از صفات پسندیده، برجسته و بدون شک از اسباب ورود به بهشت است. خدای سبحان در این باره می فرماید: «هذا یَوم یَنْفع الصّادِقین صِدْقُهم لَهُم جَنات تَجری مِن تَحتِها الأَنهار خالِدین فیها رَضی الله عَنهُم و رَضوا عَنه ذلِک الفَوز العَظیم» مائده/119. [این روزی است که راست گویان را راستی سود می بخشد. برای آنان بهشت هایی است که از زیر درختانش نهرها جاری است و در آن به نعمت ابدی متنعمند. خداوند از آنان خشنود و آنان هم از خداوند خرسندند. این است پیروزی و سعادت بزرگ.]
4- احسان و نیکوکاری :
1 – «إِنَّ الَّذِین امَنوا و عَمِلو الصالحات إِنا لانُضیع أَجر مَن أَحسَن عَمَلا أوُلئِک لَهُم جَنّات عَدن تَجری مِن تَحتِهم الأَنهار یُحلَّوْن فیها مِن أَساوِر مِن ذَهب و یَلبَسوُن ثیابا خُضرا مِن سُنْدُس و إِسْتَبرق مُتَّکئین فیها عَلیُ الأرائِک نِعْم الثَّواب وحَسُنَتْ مُرْتَفقا» کهف/30 ـ 31. [آنان که به خدا ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند ما اجر نیکوکاران را ضایع نخواهیم ساخت، بلکه پاداش ویژه و بزرگ آنان بهشت عدن است که نهرها زیر درختان آنان جاری است، در حالی که در آن بهشت برین با زیورهای زرین بیارایند، لباس های سبز حریر و دیبا پوشند و بر تخت تکیه زنند. آن بهشت، نیکو پاداش وخوش آرامگاهی است.] 2 – «فَأَثابَهُم الله بِما قالوا جَنّات تَجری مِن تَحتِهَا الأَنهار خالِدین فیها و ذلِک جَزاء المُحسِنین» مائده/85. [خداوند در برابر آنچه گفتند پاداش نیکو به آنان داد، آن پاداش بهشتی است که از زیر درختانش نهرها جاری است. در آن بهشت زندگانی جاوید خواهند داشت و این پاداش نیکوکاران است.]
5- شکیبایی در راه خدا:
قرآن مجید گروهی را به عنوان دارندگان خردناب: «أوُلوا الأَلباب» معرفی کرده که از جمله آنان بردباران و شکیبایان راه خدایند. برخی از آیاتی که موارد پایمردی و شکیبایی آنان را بیان می کند چنین است: 1 – «وَالَّذِین صَبَروا ابْتِغاء وَجه رَبِّهم وأَقامُوا الصَّلوه وأنْفَقوا مِمّا رَزَقناهُم سِرا وعَلانِیه ویَدْرَؤن بِالحَسنه السَّیِئَه أوُلئِک لَهُم عُقبی الدّار جَنّات عَدنِ یَدخُلوُنها و مَن صَلَحَ مِن ابائِهم وأَزواجهم و ذُریاتهم و المَلئِکهِ یَدْخُلون عَلیهِم مِن کُلِ باب سَلام عَلیکم بِما صَبَرتُم فَنِعْمَ عُقبی الدّار» رعد/22 ـ 24. [دارندگان خرد ناب در طلب رضای خدا راه شکیبایی پیش می گیرند، نماز بر پا می دارند، از آنچه نصیبشان کردیم به تهی دستان در پنهان و آشکار انفاق می کنند و در عوض بدی های مردم نیکی می کنند به طوری که با نیکی، بدی را برطرف می کنند. اینان هستند که عاقبت جایگاه نیکو یافتند، که آن جایگاه، بهشت های عدن است که در آن خود آنها و همه پدران، زنان و فرزندان شایسته خویش داخل می شوند، در حالی که فرشتگان بر آنان از هر در وارد می گردند و می گویند: سلام و تحیت بر شما که صبر پیشه کردید تا عاقبت، منزلگاهی نیکو یافتید.]
6- اقامه و حفظ نماز:
قرآن برپادارندگان نماز را از زمره بهشتیان بر شمرده است؛ چنان که در آیه قبل: «وأقاموا الصَّلوه» بدان اشاره فرمود، و همچنین در آیه دیگر می فرماید: «وَالَّذِین هُم عَلی صَلوتِهم یُحافِظون أوُلئِک فی جَنات مُکرَمون» معارج/34 ـ 35. [آنان که نماز خود را پاس می دارند در باغ های بهشت با عزت و احترام در نعمت هستند.]
7- انفاق در راه خدا:
«اَلَّذِین یُنفِقون فِی السَّراء والضَّراء والکاظِمینَ الغَیظ والعافینَ عَنِ النّاس والله‌ یُحب المُحسِنین أوُلئِک جَزاؤهُم مَغفره مِنْ رَبِّهم و جَنات تَجری مِن تَحتِهَا الأَنهار خالِدین فیها وَنِعْمَ أَجر العامِلین» آل عمران/134 ـ 136. [پرهیزکاران و نیکوکاران کسانی هستند که در حال وسعت و تنگدستی مال خود را به تهی دستان انفاق می کنند، خشم و غضب فرو می نشانند و از بدی مردم در می گذرند. چنین مردم با تقوا و نیکوکاری را خداوند دوست می دارد؛ زیرا او دوست دار نیکوکاران است… پاداش کردار آنان آمرزش پروردگار و بهشتی است که از زیر درختان انبوه آن نهرها جاری است و ایشان در بهشت جاوید جاودانه خواهند بود، که چه نیکوست پاداش نیکوکاران.]
8-شهادت و جان فشانی:
در مکتب اسلام مقام شهادت از والاترین مقام ها و رتبه هایی است که برای بشر قابل ادراک است؛ قرآن، چنان که گذشت، شهیدان را به مقام «عندیت»: «عند ربهم یُرزَقون» آل عمران/169. [نزد پروردگارشان روزی داده می شوند رسانده و برای آنان گرانبهاترین پاداش ها، یعنی بهشتی که از آن با عنوان «نزد پروردگار» یاد کرده (ملاقات با خدا)، قرار داده و آنان را به چنین درجه ای مفتخر گردانیده است.] قرآن در آیه دیگر می فرماید: «إِنَّ الله اشْتَری مِنَ المُؤمِنین أَنفُسهم و أموالِهم بِأَن لَهُم الجَنه یُقاتِلون فی سَبیل الله‌ فَیَقتلون و یُقتَلون وَعَدا عَلیه حَقّا فِی التَّوریه و الإِنجیل والقُرآن و مَن أَوْفی بِعَهده مِنَ الله فَاسَتَبْشِروا بِبَیْعِکُم الَّذِی بِایَعتم بِه وذلِک هُو الفَوز العَظیم» توبه/111. [در حقیقت خدا از مؤمنان جان و مالشان را به بهای این که بهشت برای آنان باشد خریده است. همان کسانی که در راه خدا می جنگند و می کشند و کشته می شوند. این به عنوان وعده حقی در تورات و انجیل و قرآن بر عهده خداست و چه کسی از خدا به پیمان خویش وفادارتر است؟ پس به این داد و ستد که با او کرده اید شادمان باشید و این همان کامیابی بزرگ است.]
9- تولی و تبری:
دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان او از دیگر اسباب بهشت است. خدای سبحان یک رنگی و یک چهرگی را ثنا گفته و نفاق و دورنگی را به شدت ناخوش داشته است. از این رو می فرماید: «لا تَجِد قَوما یُؤْمِنون بِالله وَالیَوم الاخِر یُوادُّون مَن حادَّ الله و رَسوُله ولَو کانُوا اباءَهم أَوْ أَبنائَهم أَو إِخَوانهم أَو عَشیرَتهم أوُلئِک کَتَبَ فی قُلوبِهِم الإیمان وأَیدهم بِروح مِنه و یُدْخِلهم جَنات تَجری مِن تَحتها الأنهار خالِدین فیها رَضِیَ الله‌ عَنهُم و رَضَوا عَنه أوُلئِک حِزبَ الله أَلّا إِن حَزب الله هُم المُفلِحون» مجادله/22. [قومی را نیابی که به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند و کسانی را که با خدا و رسولش مخالفت کرده اند، هر چند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیره آنان باشند دوست بدارند. در دل اینهاست که خداوند ایمان را نوشته و آنان را با روحی از جانب خود تأیید کرده است و آنان را به بهشت هایی که از زیر درختانش جویبارهایی روان است در می آورد. همیشه در آن جا ماندگارند. خدا از ایشان خشنود و آنان از او خشنودند. اینان حزب خدایند. آری حزب خداست که رستگارانند.]
دشمن اهل بیت(ع) حتّی اگر عامل به تمام احکام خدا هم باشد، در حکم کافر است و ابداً روی بهشت را نخواهد دید. امّا آنکه بغض اهل بیت(ع) را ندارد، اگر چه شیعه نباشد، به مقداری که عقائدش درست است و اهل دیانت بوده اجر خواهد داشت. تفصیل بحث را در آدرس مقابل ملاحظه فرمایید.
آیه الله جوادی آملی،تفسیر موضوعی قرآن ج 5 (معاد در قرآن)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا