تکرار فرازهائی اززیارت عاشورا

 تکرار فرازهائی اززیارت عاشورا

زیارت را بهمان صورتی که وارد شده است بخوانید و اضافه کردن برآن توجیه شرعی ندارد .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا