صفات خداوند از نگاه ما

 صفات خداوند از نگاه ما

خداوند رحیم و رحمان و حلیم و غفور و … هست اما از دید ما. یعنی ما به اندازه درک و فهم خودمان این صفات را می شناسیم، نه به اندازه واقعیت وجودی خداوند. پس ما با دو خدا روبروییم: خدایی که واقعاً هست و خدایی که ما می فهمیم. که این دو شبیه هم نیستند و دومی به میزان درک و فهم و ایمان ما بستگی دارد و به اندازه ما محدود است. ما در سلوک دینداری و ارتقاء خدا شناسی خودمان دائماً این درک و فهم و ایمان به خدا را افزایش می دهیم.
خداوند چون این صفات را دارد خدا است. یعنی اگر موجودی بخواهد خدا باشد دارای چنین اوصافی است. خداوند خالق و علت ایجادی تمام موجودات و صفات و کمالات آنهاست. هر موجودی هر چه را دارد از او دارد. اوست که نه تنها وجودشان را ایجاد کرده بلکه صفات زیبا و نیکویی را نیز به آنها داده است. او تنها موجود دار هستی است که وجودی واجب دارد و از هر گونه امکان – یعنی نداشتن ضرورت وجود و عدم- مبراست. اگر در او کوچکترین جهت امکانی راه یابد دیگر او وجود نخواهد بود که از ضرورت برخوردار باشد، یعنی واجب الوجود باشد. در این حال او موجودی ممکن می گردد ، و ممکن نیز آن است که چون به ذاتش توجه کنیم در آن نه ضرورت وجود و نه ضرورت عدم را خواهیم یافت و در یافتن یکی از این دو ناچار خواهد بود که به دیگری محتاج گردد، در حالی که این امر کاملا با خدایی و علت بی همتا بودن او منافات دارد.او خدایی است که به تمام موجودات ، هستی و وجود ارزانی داشته است و نه تنها وجود آنها از خداست بلکه تمام صفات کمالی و نیکوی آنها نیز از اوست. حال خدایی که علم و آگاهی ، زیبایی، حیات، قدرت و دیگر صفات کمالی را داده است چطور ممکن است ذات او از آنها بی بهره باشد، آیا دهنده چیزی می تواند از آن چیز بی بهره باشد؟بنابراین خداوند بعنوان خالق و علت ایجادی تمام موجودات باید دارای تمام صفات نیکو و کمالی آنها نیز باشد، و از سوی دیگر چون او از وجودی بی نهایت برخوردار است پس باید کمالاتش نیز بی نهایت باشد چرا که صفات کمالی او عین ذات وی می باشد و در واقع بین صفات کمالی او و ذاتش دوگانگی ای در کار نیست. او از تمام بدی ها مبراست چون هر نقص و بدیی حاکی از نیاز و فقدان در او خواهد کرد و این هر دو به معنای ممکن و نیازمند بودن او می باشد، در حالی که او خالق و علتی مطلق و بی همتاست و موجودی است که برتری از او وجود ندارد.
دیگر تفاوتی نمی کند این صفات ذانی، فعلی و یا نفسی و اضافی باشد. این ماییم و از نگاه ما است که برای فهم بهتر خداوند و داشتن تصور و تصویر بهتری از او به چنین دسته بندی هایی مبادرت می کنیم. و الا می توان مانند عارفان این صفات را به جلالیه و جمالیه و یا اخلاقی و متافیزیکی و یا به هر تقسیم بندی دیگری تقسیم کرد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا