نفقه اولاد

 نفقه اولاد

نفقه فرزند اگر فقیر باشد برعهده پدر است و شما اگر تمکن تهیه خانه ندارید پدر باید مسکن شما را تامین کند ونماز در خانه پدری برای شما اشکال ندارد .اما اگر متمکن از تهیه خانه هرچند با اجاره باشید باید رضایت پدر را در سکونت در این خانه بدست آورید .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا