هوشیاری پس از مرگ

 هوشیاری پس از مرگ

بله همینطور است.پس از مرگ ما با بیداری و شکوفایی و تولد دوباره انفجاری او روبروییم. به طور کلی برخی از تفاوت های دنیا و آخرت از این قرار است:دنیا فانی و کم(متاع قلیل) و آخرت ابدی و جاودان (ابقی) است.
دنیا مقدمه و راه و آخرت سرمنزل و هدف و اصیل است.
دنیا در هم آمیختگی خوشی ها و ناخوشی ها و آخرت خوشی و ناخوشی خالص است.
دنیا تغییر و جهل و فرسودگی و مرگ و آخرت قرار و حیات و شعور و آگاهی است.
دنیا اصالت جمع و آخرت اصالت فرد است.
دنیا ظاهر/ سایه و آخرت باطن/ حقیقت است.
دنیا حالت جنینی و آخرت پس از تولد است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا