بهشت و همسر گزینی

 بهشت و همسر گزینی

زوج با ایمان وبا تقوا می توانند در کنار یکد یگر ودربهشت باهم باشند واختیار اینکه مرد ویا زنی بهشتی، چه کسی را دربهشت به عنوان همسرانتخاب کند، به خودش می دهند ، چون پیوند همسری در دنیا با موت اشخاص از هم گسسته می شود ودر آخرت پیوند همسری جدید ویا قبلی به دست خود افراد است .
علامه در المیزان چنین فرموده که زنان بهشتى دو دسته اند: یک دسته ، حور العین بهشتى هستند که در بسیارى از آیات قرآن از آنان وصف شده ، دسته دوم ؛زنان مؤمنه صالحه هستند که به مراتب از حور العین زیبا ترند، و هر دو دسته از زنان بهشتى ، پاکیزه و مطهره هستند ؛ هم از کثافات ظاهریه مثل خون و حیض و هم از کثافات باطنیه از اخلاق رذیله و صفات خبیثه مانند حقد و حسد و امثال اینها و هم از اعمال زشت و ناپسندیده و بالجمله جمیع مراتب طهارت را دارا هستند .
بهترین راه، تطبیق صفات ورفتارها برصفات اهل بهشت باشد ؛ بدیهی است که بدون عمل نمی توان به مقامات بلند دست یافت.
به آیات زیر توجه کنید :1- آیه : «وَ لَهُمْ فِیها أَزْواجٌ مُطَهَّرَهٌ»« نساء/ 57»: کلمه (مُطَهَّرَهٌ) مطلق و بدون قید و شرط میباشد و اینطور استفاده میشود که زنان بهشت از هر نظر پاک و پاکیزه اند .وهیچ پلیدی ، (ازهرحیث)در ایشان نیست ، واین نمی شود الااینکه دروقتی که دردنیا بودند، پاکی وطهارت روان ورفتار، ملکه جان ایشان شده باشد، واکنون دربهشت متجلی شده است. 2- «فِیهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ… » « الرحمن آیه 65 » در آن بهشتها زنانى باشند که چشم خود بر شوهران خود دوخته و به دیگران ننگرند و خود را منحصر به همسرانشان مى کنند ،( مانند بعضى از همسران دنیا)طرف (بر وزن برف) به معنى پلک چشم است، و گاه به معنى نگاه کردن نیز آمده است، توصیف زنان بهشتى به قاصرات الطرف (آنها که نگاهى کوتاه دارند) اشاره به این است که تنها چشم به همسران خود دوخته اند، فقط به آنها عشق مى ورزند و به غیر آنان نمى اندیشند که این از بزرگترین مزایاى همسر است، بعضى از مفسران نیز آن را به معنى حالت خمار بودن چشم که حالت جالب مخصوصى است دانسته اند، جمع میان این دو معنى نیز بى مانع است . همسانی در رتبه ایمانی تعیین کننده مقام همسان و با هم بودن در بهشت است. در قرآن مى فرماید:. وَ فِیها ما تَشْتَهِیهِ اَلْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ اَلْأَعْیُنُ در بهشت آنچه دل خواهد و چشم از آن لذت مى برد موجود است، و در این امر نیز بین مرد و زن بهشتى فرقى نیست هر کدام از آنها هر نوع لذتى بخواهند بر ایشان موجود است و براى زنان بهشتى نیز مردان بهشتى بدلخواهشان هست.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا