باقی مانده اشتراک اینترنت

 باقی مانده اشتراک اینترنت

طبق قرارداد حق بهره برداری مدت دارد و بعد ازانقضاء مدت ارتباط قطع می شود ،و به حساب دیگری نمی رود .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا