حجاب زنان معصومین(ع) در حج

 حجاب زنان معصومین(ع) در حج

در اعمال حج و عمره بخصوص در طواف پوشش صورت ( روبند ، نقاب ، پوشیه و… ) جایز نیست . همه مراجع می فرمایند ؛ آیا حجاب زنان محرم در طواف، مانند حجاب در حال نماز است، یا تفاوت مى کند؟جواب: تفاوت مى کند; در حال نماز پوشیدن پشت پا و کف آن نیز مستثنى است; ولى احتیاط آن است که در حال طواف آنها را بپوشاند (جوراب بپوشد). همچنین در طواف استفاده از نقاب جایز نیست، ولى در نماز ضررى ندارد.توضیح بیشتر :
زنان در اندرونی خانه در نزد محرمان نیازی به پوشش سر و صورت را ندارند .
زنان در نماز هم باید پوشیده باشند . اما زنان برای حضور در اجتماع و برخورد با نامحرمان باید حجاب شرعی را مراعات نمایند . پوشش زنان در جامعه و اجتماع برای محافظت از دید نامحرمان است و در این امر فرقی بین زنان معصومین و اهل بیت با سایرین نیست . زنان اهل بیت ع هم مقید به رعایت حجاب و پوشش بودند .
استفاده از نقاب و روبند قبل از اینکه حجاب شرعی باشد امری عرفی در میان زنان در میان زنان در فرهنگ ها و تمدن ها و اقوام و ادیان بوده است .
زنان معصومین ع به حج هم می رفتند و به ضرورت در اجتماع هم حاضر می شدند و در اجرای اعمال حج و طواف ،نقاب و پوشیه و روبند نداشتند. اما در سایر موارد از حجاب و پوشش صورت برخوردار بودند .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا