اراده معطوف به شهادت

 اراده معطوف به شهادت

در هردو مثال نتیجه کار مرگ است ولی یکی در راستای انجام وظیفه الهی وامر جهاد که امری واجب است ودیگری درست در مقابل ان یعنی مخالفت با حکم وقضای الهی که هرگز قابل مقایسه با یکدیگر نیستند .
یکی به فکر نجات دیگران است و دیگر خواه است و دیگری به فکر نجات خود و خودخواه است.
انجام عملیّات شهادت طلبانه در جبهه ی جنگ، وقتی جایز است که برای حفظ لشکر اسلام یا اهداف مهمّ، چاره ای جز این کار نباشد. در غیر جبهه ی جنگ نیز جایی که ترک چنین عملیّاتی موجب خسارت بزرگی به اسلام و مسلمین شود، باز عملیّات شهادت طلبانه جایز می شود.
مبانى فقهى عملیات شهادت طلبانه – مبانی فقهی عملیات … – تبیان مبانی فقهی عملیات شهادت طلبانه –

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا