نفقه زن پول توجیبی

 نفقه زن پول توجیبی

دادن پول برای مخارج لازم متعارف جزء نفقه است اما صرف پول تو جیبی نفقه نمی باشد و لازم نیست .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا