خمس سهام بورس -فروش نرفته -در حال ضرر

 خمس سهام بورس -فروش نرفته -در حال ضرر

اول سال خمسی با قیمت فعلی محاسبه موجودی کنید و خمس آن را در نظر بگیرید هروقت سهام را فروختید خمس را پرداخت کنید و برای تاخیر در پرداخت هم از دفتر مرجع تقلید خود اجازه بگیرید .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا