شرایط مستطیع شدن برای حج چیست ؟

پاسخ :
استطاعت برای حج ، فقط استطاعت مالی نیست . برای وجوب حج، استطاعت مالی ،بدنی ،طریقی و زمانی لازم است . استطاعت مالی یعنی فرد هزینه ی حج را داشته باشد و آنچه در زندگی مورد نیازش است را داشته باشد و زندگی اش هم می چرخد و وقتی از حج برمی گردد زندگی اش اداره می شود. استطاعت بدنی یعنی اینکه از لحاط بدنی بتواند حج را بجا بیاورد . استطاعت طریقی یعنی اینکه الان بتواند به حج برود. مثلا الان راه حج بسته شده است یا فعلا نوبت فرد نشده است. البته باید ثبت نام را انجام بدهد تا نوبتش بشود. استطاعت زمانی یعنی فرد فرصت رسیدن به حج را داشته باشد . ممکن است که طرف ،زمانی پول بدستش رسیده است که زمان رسیدن به حج امسال را ندارد .

دکمه بازگشت به بالا