آیا صیغه ی نذر باید عربی خوانده بشود ؟

پاسخ :
برای نذر باید جمله ی مخصوصی که به آن صیغه ی نذر گفته می شود خوانده بشود که اگر کسی این را نخواند ، نذر صحیح شرعی نیست و واجب نیست که به آن نذرعمل بشود و تغییر آن اشکالی ندارد .می توان بزبان دیگر هم این صیغه را خواند ولی باید ترجمه ی همین عبارت باش.عربی صیغه این است: لله علی … (برای خداست بعهده ی من که فلان کار را انجام بدهم .)

دکمه بازگشت به بالا