روزه و استحاضه

 روزه و استحاضه

اگر این لکه ها مربوط به روزهای پایان حیض نباشد(که دراینصورت لکه ها حیض است وروزه را باطل می کند) لذا اگریقین به استحاضه دارید ،روزه در استحاضه در قلیله صحیح است و طبق نظر اکثر مراجع در متوسطه در صورتی روزه صحیح است که غسلهای مربوط به نماز را در روز انجام دهد و در کثیره علاوه بر غسل های روی باید بنابر احتیاط واجب غسل نماز مغرب وعشای شب قبل را نیز انجام دهد ومستحاضه احتیاطا باید در طول روز به مقداری که می تواند از بیرون امدن خون پاکی در سه روز اول خونریزی مانع استمراراست لذا این خون حیض نیست بلکه استحاضه است جلوگیری کند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا