آیا آشامیدن آب در ظروف مسی مکروه است؟

در روایتی نقل شده است که؛ امام صادق(ع) در ظرفی از فلز روی، آب نوشیدند و اعتقادی به کراهت استفاده از این ظرف نداشتند:
یوسف بن یعقوب برادر یونس گوید: امام صادق(ع) آب خواست و در ظرفى که از فلز روى بود برای حضرتشان آب آوردند، یکى از حاضران گفت: عبّاد بصرى(یکی از فقهای اهل سنت) نوشیدن آب در ظرفی که با فلز روى ساخته شده را مکروه می‌دارد، امام(ع) فرمود: از او بپرس که آیا این ظرفی ساخته‌شده از طلا و یا نقره است[که کراهت و یا حرمت داشته باشد] ؟!1
از این روایت برداشت می‌شود که جز ظروفی که از طلا و نقره ساخته شده‌ باشند، نوشیدن آب از ظروفی که از دیگر فلزات – از جمله مس – ساخته‌شده‌اند، ایرادی نخواهد داشت.

1. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 6، ص 385، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، 1407ق؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 353، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق.
دکمه بازگشت به بالا