سنگسار و پرتاب ازبلندی حکم قرآن است یا سنت؟ لطفابه آیه و یا روایت هم اشاره شود.

پاسخ :
در ابتدا باید بگوییم که حکم سنگسار و پرتاب از بلندی در قرآن ذکر نشده است اما در این راستا لازم است توضیحاتی خدمت شما ارائه کنیم:
1)- بسیاری از احکام دینی از سنت پیامبر (ص) استنباط می شود نه از قرآن کریم. مثلاً اینکه سگ نجس است حکمی است که همه فقهای اسلامی قبول دارند ولی در قرآن بدان اشاره ای نشده است. حکم رجم هم از همین قبیل است و از سنت پیامبر (ص) استنباط و نقل شده است[1].
2)- حکم سنگسار مخصوص کسانی است که در حالی زنا کنند که: اولاً متأهل و دارای همسر باشد و ثانیاً به همسر خود دسترسی داشته باشد و می تواند با او آمیزش جنسی داشته باشد. مثلاً دارای عذر باشد که منافات با مسائل زناشویی باشد نداشته باشد. مانند عادت ماهیانه و یا ناشزه بودن همسر یا عنین بودن مرد و…[2]
بعد از حصول این شرائط اگر این مرد یا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بی مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در فضایی کاملاً آزاد چهار بار به این عمل خود اقرار کنند یا چهار شاهد عادل عیناً این عمل زنا را با خصوصیاتش ملاحظه و مشاهده کرده باشند و در محضر حاکم شرع گواهی دادند.می بینیم که این حکم بگونه ای طراحی شده است که جزدر موارد نادر قابل عمل و اجرا نیست و بسیار نادر اتفاق می افتد که چهار شاهد عادل عملی که معمولاً در خفا واقع می شود و کمتر اتفاق می افتد که یک انسان گنه کار در فضایی کاملاً آزاد و بدون درخواست کسی، خود چهار بار اقرار کند و عواقب عمل را هم بداند و حاکم هر بار او را سفارش کند که اقرار تو ممکن است اشتباه باشد و اگر دیگر اقرار نکنی و به چهار مرحله نرسد از تو دست خواهم کشید ولی در عین حال او خود چهار بار اقرار کرده و خود را برای عقوبت مهیا کند با این توصیف مختصر ، حال سؤال این است که چرا اسلام چنین حکمی را وضع کرده است.برای فهم بعضی از مسائل دین اسلام چاره ای جز تصویر مجموعه این دین نیست اگر یک چشم زیبا را از بدن جدا کنیم نفرت آور است و اگر یک چشم را در مجموعه بدن ببینم بسیار زیبا و به جا خواهد بود مجموعه تعالیم اسلام مانند یک معما است اگر تأکید اسلام بر عرض و ناموس و حفظ عفت عمومی و امنیت خانوادگی و مسائلی از این قبیل را لحاظ کنیم آن وقت شرائط و مواقف سنگسار را هم ملاحظه کنیم، خواهیم دید که این حکم بسیار حکیمانه و عادلانه است. این قتلی است که به طرز مخصوصی صورت می گیرد تا احدی جرأت تعدی به نوامیس مسلمین را نداشته باشد.هر قدر حفظ کیان خانواده و عفت اجتماع اهمیت دارد، به همان اندازه مجازات تجاوزکنندگان از این حد، شدیدتر خواهد بود. و غرض از جعل مجازاتی به این شدت عدم تکرار چنین عمل کثیفی است که اگر کمی در مقابل آن کوتاه بیاییم جامعه به فساد کشیده می شود.
در پایان به برخی از آدرس های احادیثی فراوانی که درباره حکم رجم و شرایط آن از سوی اهل بیت علیهم السلام وارد شده است اشاره می نماییم :
کافی،جلد هفتم،صفحه175 به بعد
من لا یحضره الفقیه،جلد چهارم،صفحه 25 به بعد
الاستبصار،جلد چهارم،صفحه 200به بعد
تهذیب الاحکام،جلد دهم،صفحه 4 به بعد
وسائل الشیعه،جلد ببیستم ،صفحه 339
تمامی مطالب فوق الذکر درباره پرتاب از بلندی نیز صادق است و برای دستیابی به مستندات آن به کتاب حدود و قصاص و دیات (مجلسی) مراجعه نمایید.
پی نوشتها:
[1] تفسیر نمونه ج : 3 ص : 309
[2] حدود و قصاص و دیات (مجلسی)،ص15 به بعد.
منبع: حوزه نت

دکمه بازگشت به بالا