حکم فروش چک مدت دار چیست ؟

سخ :
مشهور فتوای فقها و مقام معظم رهبری این است که فروش چک مدت دار به قیمت کمتر اشکال دارد و صحیح نیست و در حکم ربا است . اما بعضی از فقها فروش چک را بعنوان فروش ذمه، در صورتی که چک واقعی و تضمینی باشد بی اشکال می دانند. گاهی شما چک را به خود فرد می دهید و مبلغ کمتری پول می گیرید که این کار اشکال ندارد .
منبع: ch3.ir

دکمه بازگشت به بالا