صله رحم به چه چیز تحقق می یابد؟ آیا رفت و آمد با خویشاوندان واجب است؟

پاسخ :
همه ی مراجع: صله رحم، منحصر به رفت و آمد با خویشاوندان نیست؛ بلکه این عمل با هدیه دادن، میهمانی کردن، پیغام فرستادن، تماس تلفنی، سلام کردن و … نیز تحقق می یابد. پس همین اندازه که قطع رحم نشود، کافی است.

دکمه بازگشت به بالا