حق الناس

 حق الناس

بستگی به چگونگی تفاهم وتوافق با صاحب مغازه دارد اگرتصریح به جواز استفاده کرده مانعی ندارد در غیر اینصورت احتیاط در گرفتن اجازه است

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا