حکم رقص

 حکم رقص

مطابق با فتوای حضرت آیهالله العظمی امام خامنه ای (مدّ ظلّه): رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل این که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است؛ در غیر این صورت هم اگر به گونه ای باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مفسده ای بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقی و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمی حضور داشته باشد، حرام است.تذکر: وقتی رقص مرد برای مرد بنابر احتیاط واجب حرام باشد پر مسلم است که اگر زن و مرد نامحرم برای همدیگر برقصند حرام خواهد بود.پرسمان دانشگاهیان

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا