حکم غذا خوردن در حال جنابت

 حکم غذا خوردن در حال جنابت

غذا خوردن با حال جنابت مکروه است اگر شرایط غسل مهیا نباشد می توان تیمم بدل از غسل کرد و وضو گرفت که در این صورت کراهت بر طرف می شود .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا