نگرانی انتقال کرونا

 نگرانی انتقال کرونا

البته هر چه در این باره انسان مواظبت واحتیاط کند بجاست ولی با توجه باینکه راههای انتقال این ویروس پیچیده است نمی توان با اطمینان منشاء آن را به شخص ویا جای خاص داد ونباید نگران بود .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا