ازدواج

 ازدواج

هر چند جمله انکحوا در آیه مورد بحث عام است که شامل ازدواج موقت ودائم هر دو می شود ولی قرائنی در آیه است که مراد آیه ،ازدواج دائم می باشد چون آیه می فرماید از ترس فقر و نداری نباید دست از ازدواج کشید فقر بیشتر مربوط به ازدواج دائم است نه موقت .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا