عبادت بدون تقلید

 عبادت بدون تقلید

پاسخ: اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد درصورتی اعمال او صحیح است که بفهمد به وظیفه واقعی خود رفتار کرده است ، یا عمل او( با فتوای مجتهدی که وظیفه اش تقلید از او بوده ، یا) با فتوای مجتهدی که فعلاً باید از او تقلید کند مطابق باشد ( توضیح المسائل محشی مراجع مساله 14)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا