ذهن خوانی

 ذهن خوانی

ذهن خوانی را می توان با برخی تکنیک های روانشناختی هم انجام داد ولی آن چه با اذن خداوند متعال انجام می شود تصرف در شخص است به این معنا که برخی از اولیاءالله به اذن خداوند متعال می توانند در وجود کسی تصرف کنندکه راز اصلی آن همان تقوا و ولی خدا بودن است و این که این تصرف به اذن خدا انجام می شود در غیر این صورت، تصرف در اشخاص امکان پذیر نیست.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا