ارث

 ارث

اگر میت نسبت به لباس وسایل خود وصیت خاصی نکرده باشد اینها جزء ارث می باشد وباید بین وراث تقسیم شود .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا