نازعات، سابحات، ناشطات و سابقات

 نازعات، سابحات، ناشطات و سابقات

نازعات؛ فرشتگانى هستند که مأمور قبض ارواح کفار و مجرمانند. این فرشتگان ارواح کفار را به شدت از بدن‌هایشان بر مى‌ کشند، ارواحى که هرگز حاضر به تسلیم در برابر حق نبودند.
سابحات؛ اشاره به اینکه فرشتگان در انجام مأموریّت های الهی سریع و چابک هستند.
ناشطات؛ فرشتگانى هستند که مأمور قبض ارواح مؤمنان‌اند. این فرشتگان با مدارا، نرمش و نشاط، ارواح مؤمنان را از بدنشان جدا مى‌ سازند.
سابقات؛ فرشتگانی که در انجام مأموریّت الهی بر یکدیگر سبقت می گیرند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا