دروغ

 دروغ

اولا لازم نیست همه جا کار خوب مخفی باشد گاهی لازم است علن و آشکار باشد تا برای دیگران الگو و مشوق باشد وهمچنین فرد از اتهام بخیل بودن خارج شود .و….
ثانیا :ترک دروغ واجب است اما کار خیر مخفی انجام دادن واجب نیست بلکه در مواردی آشکار بودنش رجحان دارد .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دکمه بازگشت به بالا