آموزش موازنه شیمی دهم الا

آموزش موازنه شیمی دهم الا

آموزش موازنه شیمی دهم الا

آموزش موازنه شیمی دهم الا

اموزش موازنه کردن شیمی دهم,اموزش موازنه پایه دهم,آموزش موازنه در شیمی دهم به روش وارسی,آموزش موازنه سریع,چند موازنه شیمی دهم,اموزش شیمی دهم تجربی مبحث موازنه


اموزش موازنه کردن شیمی دهم

اموزش موازنه کردن شیمی دهم

آموزش موازنه در شیمی دهم به روش وارسی

,اموزش موازنه پایه دهم,آموزش موازنه در شیمی دهم به روش وارسی,آموزش موازنه سریع,چند موازنه شیمی دهم,اموزش شیمی دهم تجربی مبحث موازنه ,

اموزش موازنه به روش تستی ,تمرین موازنه با جواب دهم ,موازنه شیمی دهم تجربی با جواب

در این پست از سایت دهمیم برای شما عزیزان پایه دهم فایل اموزش موازنه کردن شیمی دهم

و بصورت پی دی اف PDF آماده کردیم

امیدوارم مورد استفاده ی شما عزیزان قرار بگیره ورد به کانال تلگرام دهمی ها

دانلود فایل پی دی اف انتهای صفحه

آموزش موازنه واکنش های شیمیایی به روش ساده و سریع و کاربردیموازنه کردن واکنش های شیمیایی یکی از مهارت های مهم و پایه ای که در شیمی کاربرد دارد، توانایی موازنه کردن یک معادله ی شیمیایی است. هر چند روش های مختلفی برای این کار معرفی شده است که هر کدام از آن ها ممکن است در مواردی بهتر از سایر روش ها باشد، اما مهم ترین عامل در افزایش مهارت موازنه کردن یک واکنش شیمیایی تمرین و تکرار است.در زیر یک روش ساده و سریع برای موازنه کردن واکنش شیمیایی معرفی شده است.واکنش موازنه شده چیست؟واکنش موازنه شده به واکنشی گفته می شود که تعداد هر نوع اتم در دو طرف واکنش یکسان باشد. مثلا اگر ۵ اتم کربن در سمت چپ واکنش داشته باشیم؛ در سمت راست واکنش نیز باید ۵ اتم کربن داشته باشیم و سایر اتم ها نیز به همین ترتیب در دو طرف واکنش به یک تعداد باشند.موازنه ی واکنش نشان دهنده ی قانون پایستگی جرم است. یعنی ما نمی توانیم در یک واکنش شیمیایی اتم ها را از بین ببریم یا تعداد آن ها را بیشتر کنیم. ما فقط می توانیم با مولکول های واکنش دهنده کار کنیم و آن ها را تغییر دهیم.مثال ۱: واکنش زیر یک واکنش موازنه نشده است.C3H8 O2 → H2O CO2 در سمت چپ سه اتم کربن (C) اما در سمت راست یک اتم کربن وجود دارد.هم چنین تعداد اتم های اکسیژن و هیدروژن نیز در دو طرف یکسان نیست. پس واکنش بالا موازنه شده نیست.این واکنش به صورت زیر موازنه می شود.C3H8 5O2 → ۴H2O 3CO2 اکنون تعداد اتم ها از هر نوع در دو طرف واکنش برابر است. پس این واکنش موازنه شده است.چگونه یک واکنش را موازنه کنیم؟اگر روش مناسبی برای موازنه ی معادله ی شیمیایی یاد بگیریم، دیگر موازنه کار سختی نیست. در ابتدای کار باید بدانیم از هر اتم چه تعداد در هر طرف واکنش وجود دارد تا بدانیم که چکار باید بکنیم.سپس دنبال عنصری می گردیم که فقط در یک واکنش دهنده (در سمت چپ واکنش) و یک فراورده (در سمت راست واکنش) وجود دارد. (بهتر است این عنصر اکسیژن و هیدروژن نباشد و تا حد امکان از سایر عنصرها شروع کنیم.)با ضرایب مناسب این عنصر را در دو طرف واکنش موازنه می کنیم.در صورتی که با ضرایب نیمه صحیح (۱۲ یا ۳۲ و…) موازنه را پیش بردیم باید در انتهای کار همه ضریب ها را در دو ضرب کنیم تا این ضریب ها به ضریب های صحیح تبدیل شوند. ما نمی خواهیم در معادله ها ضریب های نیمه صحیح داشته باشیم، چون نمی توانیم نیمه ی مولکول را در واکنش شرکت دهیم.پس از موازنه ی این اتم سراغ اتم بعدی می رویم که کم ترین تعداد تکرار را در دو طرف واکنش دارد. برای این واکنش دهنده نیز به همین ترتیب عمل می کنیم.موازنه را به همین ترتیب ادامه می دهیم تا به اکسیژن و هیدروژن برسیم. با موازنه ی این دو عنصر موازنه را به اتمام می رسانیم.اگر یون های چند اتمی مانند کربنات یا نیترات در هر دو طرف واکنش وجود داشته باشد، ما اغلب می توانیم این با این یون مانند یک اتم رفتار کنیم.نکته ۱: اغلب توصیه می شود اکسیژن و هیدروژن را به انتهای موازنه موکول می کنیم. چون این عنصرها معمولا در بیش از یک ترکیب وجود دارند و باعث سر در گمی می شوند.نکته ۲: توصیه می شود گونه هایی که به صورت یک به یک در دو طرف واکنش قرار دارند را به انتهای موازنه موکول کنیم.نکته ۳: گونه هایی که به صورت عنصری در واکنش شرکت کرده اند نیز بهتر است بعد از گونه های دیگر موزانه کنیم.حال می خواهیم ببینیم که مثال بالا را چگونه موازنه کردیم:در مثال بالا، ابتدا کربن را موازنه کردیم. (با دادن ضریب ۳ به CO2). اکنون فقط اتم های هیدروژن و اکسیژن باقی مانده اند. اکسیژن که در سمت راست به صورت عنصری است باید بعد از هیدروژن موازنه شود. هیدروژن نیز با دادن ضریب ۴ به (H2O) موازنه می شود. حال تنها اتم موازنه نشده اکسیژن است که با دادن ضریب ۵ به (O2) موازنه می شود.مثال ۲: می خواهیم واکنش زیر را موازنه کنیم:H2SO4 Fe → Fe2(SO4)3 H2در اینجا اتم های آهن و هیدروژن و یون های سولفات را در دو طرف واکنش داریم. کاملا واضح است که موازنه را باید از یون های سولفات شروع کرده با آهن ادامه داده و با هیدروژن ختم کنیم. (آهن به صورت عنصری در واکنش شرکت کرده است؛ پس بعد از سولفات قرار می گیرد. هیدروژن نیز طبق قاعده بعد از عنصرهای دیگر موازنه خواهد شد.)یون های سولفات با اضافه کردن ضریب ۳ به سولفوریک اسید (H2SO4) موازنه می شود.۳H2SO4 Fe → Fe2(SO4)3 H2 با اضافه کردن ضریب ۲ به آهن این اتم نیز موازنه خواهد شد.۳H2SO4 2Fe → Fe2(SO4)3 H2 حال باید اتم های هیدروژن را موازنه کنیم. با دادن ضریب ۳ به هیدروژن (H2)، اتم های هیدروژن نیز موازنه خواهد شد.۳H2SO4 2Fe → Fe2(SO4)3 2H2 اکنون تعداد اتم ها از هر نوع در دو طرف واکنش برابر است. پس این واکنش موازنه شده است نکته: ما فقط ضرایب را می توانیم تغییر دهیم و مجاز به تغییر زیروندهای اتم ها نیستیم.استفاده از ضریب های نیمه صحیح برای موازنه:همان طور که در بالا اشاره کردیم، برای موازنه می توانیم به صورت موقت از ضریب های نیمه صحیح استفاده کنیم. اما در این صورت باید در آخر کار همه ی گونه ها را در ۲ ضرب کنیم تا به ضریب های صحیح برسیم.مثال ۳: می خواهیم واکنش زیر را موازنه کنیم: Al O2 → Al2O3موازنه را از اتم Al شروع می کنیم. مشخص است که با دادن ضریب ۲ به اتم آلومینیوم این اتم موازنه می شود. ۲Al O2 → Al2O3 حال برای موازنه ی اکسیژن باید ضریب ۲۳ به مولکول اکسیژن بدهیم.۲Al (32)O2 → Al2O3اکنون همه ی اتم ها موازنه شده اند. اما ما نمی خواهیم ضریب های غیر صحیح در معادله وجود داشته باشد. پس همه ی ضریب ها را در ۲ ضرب می کنیم. ۴Al 3O2 → ۲Al2O3 اکنون تعداد اتم ها از هر نوع در دو طرف واکنش برابر است. پس این واکنش موازنه شده است. مثال ۴: می خواهیم واکنش زیر را موازنه کنیم: Na2CO3 HCl → NaCl CO2 H2Oدر این واکنش پنج نوع اتم مختلف وجود دارد. سدیم، کربن، کلر اکسیژن و هیدروژن. اکسیژن و هیدروژن را بعد از کربن و سدیم موازنه خواهیم کرد. کربن و کلر هم در دو طرف واکنش به تعداد برابر وجود دارد. پس موازنه را از سدیم شروع می کنیم. با دادن ضریب ۲ به سدیم کلرید این اتم موازنه می شود. Na2CO3 HCl → ۲NaCl CO2 H2O حال بین کلر و کربن؛ کلر را انتخاب می کنیم. چون دیگر کلر در دو طرف واکنش یک به یک نیست. با دادن ضریب ۲ به هیدروژن کلرید این اتم نیز موازنه می شود. Na2CO3 2HCl → ۲NaCl CO2 H2O اگر به واکنش نگاه کنیم می بینیم که کربن و اکسیژن نیازی به موازنه ندارد. هیدروژن نیز اکنون موازنه شده است و دیگر نیازی به موازنه ی هیدروژن نیز نداریم پس در همین جا موازنه را تمام می کنیم.اکنون تعداد اتم ها از هر نوع در دو طرف واکنش برابر است. پس این واکنش موازنه شده است.مثال ۵: می خواهیم واکنش زیر را موازنه کنیم: Mg3N2 H2O → MgO NH3در این واکنش چهار نوع اتم مختلف وجود دارد. واضح است که باید موازنه را از منیزیوم و نیتروژن شروع کنیم. با دادن ضریب ۳ به منیزیوم اکسید و ضریب ۲ به آمونیاک هر دو عنصر موازنه می شود.Mg3N2 H2O → ۳MgO 2NH3 حال نوبت به اکسیژن و هیدروژن می رسید که با دادن ضریب ۳ به آب هر دو عنصر موازنه می شود. Mg3N2 3H2O → ۳MgO 2NH3 اکنون تعداد اتم ها از هر نوع در دو طرف واکنش برابر است. پس این واکنش موازنه شده است. تمرین: معادله های زیر را موازنه کنید: (پاسخ صحیح در پایین نوشته شده است.)a)      C5H12 O2 → CO2 H2O b)      Z HCl → Z Cl2 H2 c)      Ca(OH)2 H3PO4 → Ca3(PO4)2 H2O d)      FeCl3 NH4OH → Fe(OH)3 NH4Cl e)      S8 F2 → SF6 f)       C2H6 O2 → CO2 H2O g)      Al2(CO3)3 H3PO4 → AlPO4 CO2 H2O پاسخ تمرین:  a)      C5H12 8O2 → ۵CO2 6H2O b)      Z 2HCl → Z Cl2 H2 c)      ۳Ca(OH)2 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 6H2O d)      FeCl3 3NH4OH → Fe(OH)3 3NH4Cl e)      S8 24F2 → ۸SF6 f)       ۲C2H6 7O2 → ۴CO2 6H2O g)      Al2(CO3)3 2H3PO4 → ۲AlPO4 3CO2 3H2O

دانلود اموزش موازنه کردن شیمی دهم :

اموزش موازنه کردن شیمی دهم @Dahomi_Com.pdf

موازنه واکنش شیمیایی – شیمی دهم ۱

فهرست مطالب این نوشته

موازنه واکنش های شیمیایی

در موازنه واکنش های شیمیایی اولین قدم درتعریف یک معادله شیمیایی معادله ما موازنه نیست . وقتی از موازنه نبودن میگوییم یعنی اینکه تعداد اتم های هر عنصر در دو طرف معادله باهم برابر نیستند . برای تحلیل کردن یک واکنش لازم است که از همه لحاظ در آغاز موازنه واکنش را انجام دهیم .

خب سوالی که پیش میاد اینه که چطور یک معادله ی شیمیایی را موازنه کینم؟

موازنه واکنش های شیمیایی یکی از مهارت های مهم و پایه ای که در شیمی کاربرد دارد ، توانایی موازنه کردن یک معادله ی شیمیایی است .

روش های مختلفی برای موازنه واکنش های شیمیایی تعریف شده ، که ممکن است هر کدام از این روش ها در برخی از موارد بهتر از سایر روش ها باشد ، ولی اصلی ترین عامل در رشد و افزایش مهارت موازنه کردن یک واکنش شیمیایی انجام دادن تمرین و تکرار است .

واکنش موازنه شده چیست؟

واکنشی که تعداد هرنوع اتم در دو طرف واکنش مساوی باشد ، واکنش مو‌‌‌ازنه شده میگویند .

مثال :

اگر ۳ اتم کربن در سمت راست واکنش داشته باشیم ، در سمت چپ واکنش باید چند اتم کربن داشته باشیم ؟ همینطور که گفتیم باید در دو طرف باهم برابر باشند و در سمت چپ نیز ۳ اتم کربن وجود دارد و دیگر اتم ها هم باید به همین شکل در دو طرف واکنش به یک تعداد باشند .

مو‌‌از‌‌نه ی واکنش قانون پایستگی جرم را نشان میدهد. به این معنی است که ما نمیتونیم در یک واکنش شیمیایی اتم ها را از تعداد آنها از بین ببریم.

تنها کاری که ما میتوانیم انجام بدیم این است که با مولکول های واکنش دهنده کارکنیم و یا در آن ها تغییری ایجاد کنیم .

توضیح روش های موازنه واکنش های شیمیایی

ما برای مو‌ازنه کردن یک معادله شیمیایی باید ضریب های مناسبی برای واکنش دهنده ها و فرآورده ها انتخاب کنیم که تعداد اتم های هر عنصر در دو طرف معادله واکنش با هم برابر شود .

موازنه وارسی

۱- ابتدا معادله ی واکنش را با استفاده از نمادها و فرمول های شیمیایی می نویسیم .

۲- ترکیبی را که بیشترین تعداد اتم را دارد انتخاب می کنیم .

۳- مواز‌نه تعداد اتم های عنصر فلزی در ترکیب انتخاب شده در دو طرف معادله .

۴- موا‌زنه تعداد اتم های عنصرنا فلزی در ترکیب انتخاب شده در دو طرف معادله .

۵-در نهایت ابتدا اتم های H و سپس O  را مو‌ازنه می کنیم .

۶- بر طبق قرارداد ضرایب بکار رفته در معادله واکنش بایستی کوچکترین عدد صحیح (غیرکسری ) باشند .

مثال :

۱- معادله واکنش زیر را موازنه کنید .

 C۴H۱۰    O۲   ——–  CO۲  H۲

برای شروع مو‌ازنه C۴H۱۰  را انتخاب میکنیم چون بیشترین تعداد اتم را دارد .

برای موازنه  C ضریب ۴ را برای CO۲ قرار میدهیم . برای موا‌زنه H ضریب ۵ را برای H۲O قرار میدهیم .

 C۴H۱۰  O۲   ———- ۴CO۲  ۵H۲O

در سمت راست ۱۳ اتم O داریم و در چپ ضریب ۲۱۳ را برای O2 قرار میدهیم .

C۴H۱۰  ۱۳۲ O۲ ———- ۴CO۲  ۵H۲O

تمامی ضرایب را در ۲ ضرب می کنیم که ضریب کسری نداشته باشیم .

۲C۴H۱۰  ۱۳O۲ ———۸CO۲  ۱۰H۲O

تمرین

واکنش های زیر را موازنه کنید .

(N۲H۴(l) N۲O۴(l)  ® N۲(g) H۲O(l

(Cu(s) HNO۳(aq) ® Cu(NO۳)۲ (aq) NO(g) H۲O(l

(H۲C۲O۴(s) NaOH(aq) ® Na۲C۲O۴(aq) H۲O(l

موازنه جمع جبری

مثال                                 NaI H۲SO۴ ———-H۲S I۲  Na۲SO۴  H۲O

۱- نسبت دادن ضرایب مجهولی به مولکول های مورد نظر :

aNaI bH۲SO۴ ————–cH۲S dI۲  eNa۲SO۴  fH۲O

۲-     هنمانطور که در موازنه بودن واکنش های شیمیایی ، باید مجموع اتم های هر عنصر از هر نوع در دوطرف واکنش بایکدیگر مساوی باشند ، پس :

۳-     با قرار دادن یکی از ضرایب مساوی با یک (e=1)معادله ها ساده تر شده و راحت تر حل میشود :

a=2 , b=52 , c= ¼ , d= 1, f= 1

۴-     عدد هایی که بدست آوردیم را به جای ضرایب مجهول میگذاریم :

۲NaI 45H۲SO۴ ————-۴۱H۲S I۲  Na۲SO۴  H۲O

در یک معادله شیمیایی ضرایب باید عدد صحیح باشد . پس دو طرف معادله را در عدد ۴ ضرب می کنیم .

۴NaI 5H۲SO۴ ————-H۲S 4I۲  ۴Na۲SO۴  ۴H۲O

موازنه تعیین پارامتر مو‌ازنه

تعیین ضریب یک برای ترکیب با بیشترین تعداد اتم و انتخاب ضریب مناسب برای عنصری از این ترکیب که تنها در یک ماده دیگر وجود دارد .

انتخاب ضریب X برای پیچیده ترین ترکیب باقی مانده و ضریب های دیگر برای سایر موارد .

تعیین ضرائب بر حسب X باتوجه به قانون پایستگی جرم برای عنصر هایی که فقط در یک ماده وجود دارد .

تعیین مقدار x به کمک عنصری که تا کنون شمارش و موازنه نشده است .

P۴  H۲SO۴ → H۳PO۴ SO۲  H۲O

اختصاص ضریب یک برای ترکیب با بیش ترین تعداد اتم

اختصاص دادن ضریب یک برای ترکیب با بیشترین تعداد اتم ( P4 ) و تعیین کردن ضریب مناسب برای عنصری از این ترکیب که فقط در ماده دیگر وجود دارد ( P )

۱P۴  H۲SO۴ →۴H۳PO۴  SO۲ H۲O

برای پیچیده ترین ترکیب باقی مانده ضریب X را تعیین کنیم x و ضرائب y و z برای سایر مواد

۱P۴  xH۲SO۴ → ۴H۳PO۴  ySO۲  zH۲O

تعیین ضرائب y وz بر حسب x برای عناصری که تنها در یک ماده وجود دارند براساس قانون پایستگی جرم

( S و H )

S X = Y

H 2X = 12 2Z

Z = 6 – X

۱P۴ xH۲SO۴ → ۴H۳PO۴ xSO۲  (۶-x)H۲O

 به کمک عنصری که تا کنون شمارش و موازنه نشده است مقدار x را تعیین کنیم : (O)

۴x = 16 2x 6 – x

x = 10

y= 10

z= 4

P۴ ۱۰ H۲SO۴ → ۴H۳PO۴ ۱۰ SO۲  ۴ H۲O

موازنه واکنش های اکسایش-کاهش

در واکنش‌های اکسایش ـ کاهش می‌توان از تغییر عدد اکسایش برای مواز‌نه واکنش استفاده کرد .

به واکنش زیر توجه کنید

برای موازنه واکنش های اکسایش-کاهش اول باید تغییر عدد اکسایش هر کدوم از عنصر ها را به دست بیاریم ، اگر عنصری در سمت چپ زیروندی به جز یک داشت ، تغییر عدد اکسایش را در آن زیروند ضرب میکنیم .

ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که میزان تغییر عدد اکسایش فاقد علامت در زیروند ضرب خواهد شد .

Mg اکسایش یافته و کاهنده است . Fe کاهش یافته و اکسنده است .

و اکنون در طرف چپ واکنش تغییر عدد اکسایش ماده ای کم شده را به عنوان ضریب ماده ای اکسنده و تغییر عدد اکسایش ماده ای را به عنوان ضریب ماده ای کم شده قرار میدهیم و شروع به موازنه عناصر میکنیم .

 موازنه به روش نیمه پیلی (یون – الکترون)

در مواز‌نه معادلات به روش یون – الکترون ، کارهایی که مورد استفاده قرار میگیرد به دو دسته هستند که کمی باهم متفاوت هستند .

یکی برای واکنش هایی هست که در محلول اسیدی انجام میگیرد . و واکنش دیگری برای واکنش هایی که در محلول قلیایی انجام میشود .

مثالی برای واکنش های محلول قلیایی

معادلمان را به دو معادله جزئی تقسیم می کنیم .

برای موازنه H و O در این واکنش‌ها ، درطرفی که نیاز به اکسیژن دارد ، به جای هر اتم اکسیژن –۲OH و به طرف دیگه یک H۲O درج می‌کند و در طرفی که کمبود هیدروژن دارد به جای هر اتم هیدروژن ، یک H۲O و در طرف مقابل یک –OH درج می‌کنیم.

طرف راست معادله جزئی اول دو اتم O کم دارد . لذا –۴OH به سمت راست و ۲H۲Oبه سمت چپ اضافه میکنیم :

برای موازنه جرمی معادله جزئی دوم ، باید چهار اتم هیدروژن به طرف راست اضافه کنیم ، چون ۴H۲O به طرف راست و –۴OH به طرف اضافه می‌کنیم :

برای موازنه بار الکتریکی ، هر جا نیاز است ، الکترون درج می‌کنیم و در این جا بطرف چپ معادله جزئی اول ، سه الکترون و بطرف چپ معادله جزئی دوم ، چهار الکترون اضافه میشود و برای مواز‌نه کردن الکترون های بدست آمده و از دست رفته ، مضرب مشترک گرفته و معادله اول را در ۴ و معادله دوم را در ۳ ، ضرب می‌کنیم :

جمع دو معادله جزئی، معادله نهایی را بدست می‌دهد :

جست و جو در بانک مقالات بین جو …

دسته‌بندی مطالب

Leave a Reply Ca cel eply

You email add ess will o be published.

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

آموزش موازنه شیمی دهم الا

  • مطلب جدید
  • 5 ژوئن 2022
دکمه بازگشت به بالا