پیش بینی وضع هوا تهران

پیش بینی وضع هوا تهران

پیش بینی وضع هوا تهران

پیش بینی وضع هوا تهران

U de Mai e a ce So y fo he i co ve ie ce. We a e cu e ly pe fo mi g pla ed mai e a ce. آب و هوای ۱۰ روزه-میدان هفت تیر, استان تهران امشب یکشنبه ۱۵ | شب نیمه ابری. کمینه ۲۴سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی از […]


U de Mai e a ce

So y fo he i co ve ie ce. We a e cu e ly pe fo mi g pla ed mai e a ce.

آب و هوای ۱۰ روزه-میدان هفت تیر, استان تهران

امشب

یکشنبه ۱۵ | شب

نیمه ابری. کمینه ۲۴سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر فی ساعت.

دوشنبه ۱۶

دوشنبه ۱۶ | روز

عمدتاً صاف. خیلی داغ. بیشینه ۳۶سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر فی ساعت.

دوشنبه ۱۶ | شب

نیمه ابری. کمینه ۲۴سیلسیوس. وزش باد شمال شمال غربی از ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر فی ساعت.

سه‌شنبه ۱۷

سه‌شنبه ۱۷ | روز

عمدتاً صاف. خیلی داغ. بیشینه ۳۶سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر فی ساعت.

سه‌شنبه ۱۷ | شب

نیمه ابری. کمینه ۲۴سیلسیوس. وزش باد شمال از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر فی ساعت.

چهارشنبه ۱۸

چهارشنبه ۱۸ | روز

نیمه ابری. خیلی داغ. بیشینه ۳۷سیلسیوس. شرق جنوب شرقی وزش باد و تغییر سرعت آن غرب جنوب غربی از ۱۵ به ۲۵ کیلومتر فی ساعت.

چهارشنبه ۱۸ | شب

نیمه ابری. کمینه ۲۵سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر فی ساعت.

پنجشنبه ۱۹

پنجشنبه ۱۹ | روز

عمدتاً صاف. بیشینه ۳۷سیلسیوس. وزش باد غرب از ۲۵ تا ۴۰ کیلومتر فی ساعت.

پنجشنبه ۱۹ | شب

عمدتاً صاف. کمینه ۲۳سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از ۱۵ تا ۳۰ کیلومتر فی ساعت.

جمعه ۲۰

جمعه ۲۰ | روز

عمدتاً صاف. بیشینه ۳۵سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از ۱۵ تا ۳۰ کیلومتر فی ساعت.

جمعه ۲۰ | شب

عمدتاً صاف. کمینه ۲۲سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر فی ساعت.

شنبه ۲۱

شنبه ۲۱ | روز

عمدتاً صاف. بیشینه ۳۴سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر فی ساعت.

شنبه ۲۱ | شب

عمدتاً صاف. کمینه ۲۳سیلسیوس. وزش باد شمال از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر فی ساعت.

یکشنبه ۲۲

یکشنبه ۲۲ | روز

عمدتاً صاف. بیشینه ۳۶سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی از ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر فی ساعت.

یکشنبه ۲۲ | شب

عمدتاً صاف. کمینه ۲۴سیلسیوس. وزش باد شمال از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر فی ساعت.

دوشنبه ۲۳

دوشنبه ۲۳ | روز

عمدتاً صاف. بیشینه ۳۶سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر فی ساعت.

دوشنبه ۲۳ | شب

عمدتاً صاف. کمینه ۲۳سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر فی ساعت.

سه‌شنبه ۲۴

سه‌شنبه ۲۴ | روز

عمدتاً صاف. بیشینه ۳۵سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر فی ساعت.

سه‌شنبه ۲۴ | شب

عمدتاً صاف. کمینه ۲۳سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر فی ساعت.

چهارشنبه ۲۵

چهارشنبه ۲۵ | روز

عمدتاً صاف. بیشینه ۳۵سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر فی ساعت.

چهارشنبه ۲۵ | شب

عمدتاً صاف. کمینه ۲۳سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر فی ساعت.

پنجشنبه ۲۶

پنجشنبه ۲۶ | روز

عمدتاً صاف. بیشینه ۳۵سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر فی ساعت.

پنجشنبه ۲۶ | شب

عمدتاً صاف. کمینه ۲۲سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر فی ساعت.

جمعه ۲۷

جمعه ۲۷ | روز

عمدتاً صاف. بیشینه ۳۴سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر فی ساعت.

جمعه ۲۷ | شب

عمدتاً صاف. کمینه ۲۳سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر فی ساعت.

شنبه ۲۸

شنبه ۲۸ | روز

عمدتاً صاف. بیشینه ۳۴سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر فی ساعت.

شنبه ۲۸ | شب

عمدتاً صاف. کمینه ۲۲سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر فی ساعت.

یکشنبه ۲۹

یکشنبه ۲۹ | روز

عمدتاً صاف. بیشینه ۳۴سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی از ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر فی ساعت.

یکشنبه ۲۹ | شب

عمدتاً صاف. کمینه ۲۲سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر فی ساعت.

پیش بینی وضع هوا تهران

  • مطلب جدید
  • 5 ژوئن 2022
دکمه بازگشت به بالا