تولدت مبارک خواهرم به انگلیسی

تولدت مبارک خواهرم به انگلیسی

تولدت مبارک خواهرم به انگلیسی

تولدت مبارک خواهرم به انگلیسی

خواهر از بهترین هدیه های الهی است. او دوستی برای زندگی و تنها همراهی است که کی توان به او اعتماد کرد. او می تواند مشکلات و موقعیت شما را درک کند طوری که کس د…


متن انگلیسی تبریک تولد به خواهر ترجمه

نوشته شده توسط مدیر   · در۰۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۷.

خواهر از بهترین هدیه های الهی است. او دوستی برای زندگی و تنها همراهی است که کی توان به او اعتماد کرد. او می تواند مشکلات و موقعیت شما را درک کند طوری که کس دیگری قادر به فهمیدن آن نیست. خواهر ها دوستان واقعی هستند و می توانند پا به کفش شما بگذارند و به شما در مورد هر مشکلی یاری رسانند. روز تولد خواهرتان فرصتی است تا بگویید چقدر به او اهمیت می دهید. شما می توانید تولد او را بسیار ویژه برگزار کنید و لبخند به لبانش بیاورید. بنابراین او شما را بیش از هر روز دیگری دوست خواهد داشت. با فرستادن پیام های تبریک تولد در این روز ویژه مطمئنا یک لبخند بر لبان خواهرتان نقش خواهد بست. از جملات تولدت مبارک خواهر من استفاده کنید و معجزه آن را ببینید. در این روز مهم، جملات زیبا به او بفرستید و ببینید چقدر لذت برده و شاد می شود. در این متن ما تعدادی از تبریک های تولد انگلیسی را همراه با ترجمه فارسی جمع آوری کرده ایم تا شادی های دوران کودکی را از نو بیافرینیم.

A Sis e is he bes gif f om God. She is a f ie d fo life a d is he o ly compa io o e ca ely o fo life. She is he o e who u de s a ds you p oblems a d si ua io s like o o e ca . Sis e s a e ue f ie ds who ca s ep i o you shoes a d help you f om a y ouble si ua io . Sis e ’s bi hday is he bes ime o ell he how much you ca e fo he . Exp ess bi hday wishes fo sis e jus by sayi g Happy Bi hday Sis e . You ca make he bi hday uly special. B i g a smile o he special day, a d she will love you mo e ha eve . Se di g bi hday wishes o he special day will su ely b i g a smile o he face. Say he wo ds “Happy bi hday o my Sis e ” a d see he magic. O he special day, se d bi hday hough s, a d she will be joyful a d happy. We have a collec io of bi hday quo es fo a sis e fo you o give he you bes wishes. Use hese bi hday li es o ec ea e he happi ess of you childhood

.Happy Bi hday o my wo de ful sis e , God Bless U. I’m so blessed o have you i my life. Love you

تولدت مبارک خواهر فوق العاده من، خدا تو را خوشبخت کند. من خیلی خوشحالم که تو را در زندگیم دارم. دوستت دارم.

.I am lucky o have a sis e like U; wa m bi hday wishes fo a pe fec sis e

من خیلی خوش شانس هستم که خواهری مثل تو دارم، گرمترین آرزوهای تولد برای یک خواهر تمام عیار.

You ca choose U f ie ds bu o you family. You have bee my family a d f ie d, lucky o have you as my sis e , happy bi hday, dea sis e

شما می توانید دوستان خود را انتخاب کنید اما خانواده خود را نه. تو هم خانواده و هم دوست من هستی. خیلی خوشحال هستم که تو خواهرم هستی. تولدت مبارک خواهر عزیزم!

.Bi hdays eve s op, a d U eve ca s op bei g my sis e , bo h of hese a e good o happe . Happy bi hday

تولد ها هرگز متوقف نمی شوند، و تو همیشه خواهر من باقی خواهی ماند. هر دو این ها اتفاق های خوبی هستند. تولدت مبارک.

! Today is he day o celeb a e U! Af e all he figh s, U a e s ill my umbe o e! Happy Bi hday, Sis

امروز روز جشن توست! بعد از تمام دعواها، تو هنوز شماره یک من هستی! تولدت مبارک، خواهر!

You a e he ices , swee es pe so i my life, bi hday gi l. Tha k U fo always bei g he e fo me a d wa chi g ove me! Happy Bi hday

تو زیباترین، شیرین ترین فرد در زندگی من هستی، تولدت مبارک دختر. متشکرم که همیشه در کنارم هستی و مراقب منی! تولدت مبارک!

.Jus wa ed U o k ow ha I am hi ki g abou you all he ime, A d I hope U have a happy bi hday, Sis e

تنها می خواهم بدانی من در همه حال به تو فکر می کنم، و امیدوارم یک روز تولد شاد داشته باشی، خواهر.

حتما و حتما این مطلب را ببینید :

متن های انگلیسی تبریک تولد به همراه ترجمه ی فارسی

You’ e he e o make me laugh, You’ e he e o make me smile, You’ e he e o make my life simple , You’ e he e o u de s a d, Happy Bi hday, sis e

تو هستی تا مرا بخندانی و لبخند را به لبانم بیاوری، تو هستی تا زندگی را برایم ساده تر کنی، تو هستی تا مرا درک کنی، تولدت مبارک، خواهر!

.You ma as fo a joyful life a e a eal lea i g fo me. Keep wo ki g o me. Happy Bi hday dea sis e , do well

مانتراهای تو برای یک زندگی شاد یک درس واقعی برای من هستند. روی من کار کن. روز تولدت مبارک خوهر عزیزم.

.Wha a figh e U a e? You spi i a d eve say eve have cha ged ou lives. Happy Bi hday, Sis e , you a e he diffe e ce

چه جنگجویی هستی تو؟ روح تو هرگز نه نمی گوید و زندگی ما را تغییر داده است. تولدت مبارک، خواهر، تو متفاوت هستی.

! Whe people say I am so sma a d ha dsome, I feel ha all of you is deep i side me. Happy Bi hday

وقتی مردم می گویند من خوشتیپ و زرنگ هستم، احساس می کنم تو در اعماق وجودم هستی. تولدت مبارک!

.You a e so beau iful a d so ca i g, o e jus ca ’ imagi e life wi hou you bei g my sis e . Happy Bi hday

تو بسیار زیبا و دلپذیر هستی، هیچ کس نمی تواند زندگی بدون تو را تصور کند خواهر من. تولدت مبارک

You’ve bee my f ie d a d guide h ough a d h ough, examples you se a e life I emula e. Tha k you fo bei g a da li g sis e . Happy Bi hday

تو خواهر من هستی و همیشه راهنمای من بوده ای. مثال هایی که تو تعیین می کنی الگوی من هستند. ممنون که هستی خواهر عزیزم. تولدت مبارک!

.I do ’ k ow whe e I’d be wi hou U. Happy Bi hday, Sis e

من نمی دانم بدون تو کجا خواهم بود. تولدت مبارک خواهر.

.You a e eve y hi g ha I could have asked fo i a sis e a d mo e. I do ’ k ow which of us is luckie ! Happy Bi hday

تو تمام ویژگی هایی را که من در یک خواهر دنبال آن می گردم، دارا هستی. من نمی دانم کدام یک از ما خوش شانس تر هستیم! تولدت مبارک

.They say ha you ca choose you f ie ds bu you ca ’ choose you family. I hi k I am lucky. Happy Bi hday

همه می گویند می توانی دوستان خود را انتخاب کنی ولی خانواده خود را نه. من فکر می کنم خوش شانس هستم. تولدت مبارک

.You ca ’ s op havi g bi hdays a d you ca ’ s op bei g my sis e . A d hose a e bo h good hi gs. Happy Bi hday

همیشه تولدت تو فرا خواهد رسید و همیشه خواهر من باقی خواهی ماند. و هر دو این ها اتفاقات خوبی هستند. تولدت مبارک

.You a e he bes sis e ha I have eve had. Eve i my imagi a io . Happy Bi hday

تو بهترین خواهری هستی که من تا به حال داشته ام. تولدت مبارک

! We may figh , a gue, a d a oy each o he , bu you will always be my bes sis e . Love you h ough hick a d hi . Happy bi hday

ما شاید دعوا کنیم، و همدیگر را اذیت کرده باشیم. اما تو همیشه بهترین خواهر من خواهی بود. من با وجود تمام سختی ها و خوبی ها عاشقت هستم. تولدت مبارک!

! If o ly eve yo e had a amazi g sis e like you. The wo ld would be a much be e place. Happy bi hday

اگر هرکس یک خواهر شگفت انگیز مثل تو داشته باشد. دنیا جای بهتری می شد. تولدت مبارک!

همچنین ببینید :

متن انگلیسی تبریک تولد به دوست ترجمه

.The e exis s o ask mo e difficul ha fi di g a sis e be e ha you, so I wo ’ eve y

هیچ کار سخت از پیدا کردن یک خواهر بهتر از خودت نیست. بنابراین من هرگز چنین تلاشی را نخواهم کرد. تولدت مبارک

.Hey, you a e my sis e . Of cou se, I believe you a e THAT age. Happy Bi hday

هی، تو خواهر من هستی. من باور دارم تو در همان سن هستی. تولدت مبارک

.My childhood would have bee impe fec a d i comple e wi hou a sis e like U. Happy bi hday sis e

دوران کودکی من بدون داشتن خواهری مثل تو ناکامل و ناقص می بود. تولدت مبارک خواهر.

Sis e s a e o o di a y huma bei gs. They have he pa ie ce of a mo k a d a e mo e beau iful f om wi hi , ha wha a beau y pagea wi e would look f om ou side

خواهر ها انسان های معمولی نیستند. آنها بیشتر از زیبایی های بیرونی از درون مثل یک راهب صبور و از درون زیبا هستند.

Pha maceu ical compa ies should ake a few swabs of you DNA a d bo le i s chemical composi io o c ea e a p oduc called Emo io al Heale . Happy Bi hday, sis

شرکت های داروسازی باید مقدار کمی از DNA تو را در شیشه ای جمع کنند و به عنوان داروی شیمیایی برای ایجاد سلامتی روان استفاده کنند. تولدت مبارک خواهر.

.Sis e s like you a e diamo ds. They spa kle, hey a e p iceless a d hey a e uly a woma ’s bes f ie d. Happy bi hday, sis

خواهرانی مثل تو الماس هستند. آنها می درخشند، آنها با ارزش و یک دوست واقعی برای زنان می باشند. تولدت مبارک، خواهر

پیشنهاد داغ :

مجموعه متن انگلیسی درباره ی خواهر با ترجمه ی فارسی

Ligh s, ca dles, balloo s, cake, laugh e , chee , happi ess a d all ha U could ask fo . Dea sis e all his se di g U wi h my love o his special day. Happy Bi hday

روشنایی ها، شمع ها، بالون ها، کیک، خنده، شادی ها و تمام چیزی هایی که می خواهی. خواهر عزیز تمام این ها با عشق من به تو هدیه می شود. تولدت مبارک.

Some people comma d espec , some admi a io , some jealousy, some compe i ive ess a d o he s, u co di io al love. Bu you comma d all hese hi gs a o ce. Happy Bi hday o my pe fec sibli g

برخی از مردم دستور احترام، برخی تحسین، برخی حسادت، برخی رقابت و برخی دیگر عشق بدون قید و شرط را می دهند. اما تو همه این ها را در آن واحد حکم می کنی. تولدت مبارک به فوق العاده ترین خواهر من.

.Whe I look a you, I feel like I am looki g a myself i he mi o . Whe I look a myself i he mi o , I see you. Happy Bi hday, sis

وقتی من به تو نگاه می کنم احساس می کنم خودم را در آینه می بینم. وقتی به خودم در آینه نگاه می کنم تو را می بینم. تولدت مبارک، خواهر.

!! God gave me he bes . He gave me U. Happy bi hday o he bes sis e eve

خدا بهترین کس را به من داده است. او تو را به من داده است. تولد بهترین خواهرم مبارک!

The ci y Billio ai e Lis is o ally w o g. I am he iches pe so i he wo ld because o o e else has he love of a wo de ful sis e like you. Happy bi hday

لیست میلیاردرهای شهر اشتباه است. من ثروتمندترین فرد در جهان هستم چون هیچ کسی عشق خواهر شگفت انگیزی مثل تو را ندارد. تولدت مبارک.

.Sis e , you a e my eve y hi g a d eve mo e. I feel ha I’m defi i ely o e of he luckies ! Happy Bi hday

خواهر، تو هر چیز من هستی و حتی بیشتر از آن. من احساس می کنم یکی از خوش شانس ترین ها هستم! تولدت مبارک

.You a e he bes sis e ha I’ve eve had i my life a d eve i imagi a io oo. Happy Bi hday

تو بهترین خواهری هستی که من تا حالا در عمرم و هم در خیالاتم داشته ام. تولدت مبارک.

I is obvious ha you ca o s op havi g you bi hdays a d mo e p ecisely you ca ’ s op bei g my lovely sis e . Bo h hese hi gs a e eally good. Wishi g you a Happy Bi hday

واضح است که روز تولد تو همیشه اتفاق خواهد افتاد و با ارزش تر از آن تو همیشه خواهر دوست داشتنی من خواهی بود. هر دو این اتفاق ها واقعا خوب هستند. آرزو می کنم روز تولد خوب و خوشی داشته باشی.

A sis e is like a diffe e flowe f om he same ga de – ha ’s why he su was shi i g so e de ly o you side. Happy Bi hday

یک خواهر شبیه گلی متفاوت از یک باغ یکسان است.—به همین دلیل خورشید در کنار تو کمتر می درخشد. تولدت مبارک

Sis e , I believe ha you a e my eve y hi g a d ha I could ’ ask fo mo e. I co side myself he luckies o fi d you as my sis. Happy Bi hday

خواهر، من باور دارم تو هر چیز من هستی و دیگر بیشتر از این نمی خواهم. من خودم را خوش شانس ترین فرد احساس می کنم که تو را به عنوان خواهر پیدا کرده است. تولدت مبارک.

You ouch my hea like o o e else. You have my bes chee leade a d se se of suppo . I’m so happy o celeb a e ou bi hday wi h U. Le ’s make i he bes . happy Bi hday

تو قلب من را لمس می کنی و هیچ کس دیگری نمیتواند این کار را انجام دهد. تو بهترین تشویق کننده و پشتیبان من هستی. من خیلی خوشحالم که تولد تو را جشن می گیریم. بیا این روز را به بهترین روز تبدیل کنیم. تولدت مبارک.

!! Dea Sis e , U mea he wo ld o me…Have a ve y Happy Bi hday

خواهر عزیز، تو باعث معنا بخشیدن دنیا برایم هستی… روز تولد شادی داشته باشی!!

.Dea sis e , you have always made me feel special o my bi hday a d oday I i e d o do he same fo you

خواهر عزیز، تو باعث می شی من در روز تولدم حس خاصی داشته باشم و امروز همین حس را می خواهم به تو نیز منتقل کنم.

I’m o af aid o make mis akes because I k ow you’ll always be he e o co ec me. I hope o make mis akes fo he es of my life! Wishi g you he happies bi hday, dea sis e

من ترسی ندارم که اشتباه کنم چون می دانم تو همیشه هستی و اشتباهات مرا تصحیح می کنی. من امیدوارم تا آخر عمر اشتباه کنم! آرزوی شادترین روز تولد را برای تو دارم، خواهر عزیز.

.I’m o o ly celeb a i g you bi h oday; I’m celeb a i g he fac ha I ge o be he b o he of such a g ea sis e

من نه تنها تولد تو را امروز جشن می گیرم، بلکه من این واقعیت را جشن می گیرم که برادر خواهر فوق العاده ای مثل تو هستم.

.The mos special sis e dese ves he mos special bi hday. I’m looki g fo wa d o spe di g ma y mo e yea s by you side

تو بهترین و خاص ترین خواهر هستی که شایسته بهترین و خاص ترین تولد است. من مشتاقانه منتظر گذراندن سال های بسیار در کنار تو هستم.

You a e such a swee hea babe! I jus love you oo much. O you bi hday, I p omise o keep all you sec e s, o flood you wi h gif s a d eve miss a cha ce o make you smile. Happy Bi hday, my dea es sis e

تو عزیزترین هستی عشقم! من تو را بسیار دوست دارم. در روز تولد تو، قول می دهم رازدار تو باشم. تو را غرق هدایای بسیار کرده و از هر شانسی برای لبخند تو استفاده می کنم. تولدت مبارک، عزیزترین خواهر من.

.May his day b i g cou less happi ess a d e dless joy a d live i peace a d se e i y. Happy Bi hday

باشد که این روز شادی های بی شمار و لذت بی پایان به ارمغان آورد و در آرامش و صلح زندگی کنیم. تولدت مبارک

.Th ough all my life, you have bee he e fo me whe o o e else has. You a e my sis e fi s , a d my bes f ie d always

در تمام زندگی من، تو همیشه حضور داشتی وقتی هیچ کس دیگری نبود. اول از همه تو خواهر من هستی و تو برای همیشه بهترین دوستم باقی خواهی ماند.

تهیه کننده : توپ تاپ

تبریک تولد خواهر به انگلیسی ، زیباترین متن تبریک تولد به انگلیسی

شعر در مورد بی معرفتی از مولانا ، شعر مولانا در مورد بی معرفتی دوست

شعر در مورد بی معرفتی از مولانا شعر در مورد بی معرفتی از مولانا ، شعر مولانا در مورد بی معرفتی دوست همگی در سایت …

اس ام اس در مورد دوست داشتن برادر ، شعر و جمله در وصف برادر

اس ام اس در مورد دوست داشتن برادر اس ام اس در مورد دوست داشتن برادر ، شعر و جمله در وصف برادر همگی در …

متن برای دوست صمیمی مثل خواهر ، متن زیبا برای دلگرمی دوست بامرام

متن برای دوست صمیمی مثل خواهر متن برای دوست صمیمی مثل خواهر ، متن زیبا برای دلگرمی دوست بامرام همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این …

تبریک تولد خواهر به انگلیسی

تبریک تولد خواهر به انگلیسی ، زیباترین متن تبریک تولد به انگلیسی همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

تبریک تولد خواهر به انگلیسی

Though he miles a e fa be wee us, my hea is ea o

you s o his you special day. Happy Bi hday

اگرچه کیلومترها با هم فاصله داریم

اما در این روز بخصوص، قلبم در کنار قلب توست.

تولدت مبارک آرام جانم!

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

تبریک تولد خواهر به انگلیسی

You f ie dship is like oxyge . Ca o live wi hou i .

Happy bi hday my f ie d

دوستی با تو مث اکسیژن می مونه که بدون اون نمی تونم زندگی کنم.

تولدت مبارک دوستم!

بیشتر بخوانید : اشعار ناب نیمه شعبان ، سازگار و کودکانه بهترین شعر برای ولادت امام زمان

متن تبریک تولد خواهر به انگلیسی

Blow you ca dles ou a d make a beau iful wish.

I will do eve y hi g o make you bi hday wishes come ue.

Happy Bi hday my Dea

شمع های تولدت رو فوت کن و یه آرزوی قشنگ داشته باش!

من هر کاری می کنم تا آرزوهای تولدت برآورده بشه.

تولدت مبارک عزیزم!

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

پیام تبریک تولد خواهر به انگلیسی

Happy bi hday! I hope all you bi hday wishes

a d d eams come ue

تولد مبارک، امیدوارم تمام آرزوها و

رویاهای تولدت به حقیقت بپیونده

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

تبریک تولد خواهر به زبان انگلیسی

Today he ea h shi es a li le b igh e

because i ’s he day you came i o he wo ld. I love you

امروز زمین کمی روشن تر شده چون روزی است

که تو پا به این جهان گذاشتی. دوستت دارم!

بیشتر بخوانید : اشعار نیمه شعبان ، غلامرضا سازگار و علی اکبر لطیفیان شعر صلوات نیمه شعبان

تبریک تولد برای خواهر به انگلیسی

Good f ie ds a e a gels.

They guide you, s a d by you i eed a d

will o leave you i bad imes.

Happy bi hday my dea f ie d

دوستای خوب مثل فرشته ها هستند، اونا تو رو راهنمایی می کنند،

وقتی که نیاز داری کنارت هستند و توی لحظات سخت تو رو رها نمی کنند.

تولدت مبارک دوست خوبم!

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

متن تبریک تولد خواهر به انگلیسی

Dea f ie d, you a e o o e of my bes f ie ds, a he you a e he bes .

Wishi g you a wo de ful bi hday

دوست خوبم! تو یکی از بهترین دوستام نیستی، تو بهترینشونی!

روز تولد عالی داشته باشی. تولدت مبارک!

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

متن تبریک تولد خواهر به زبان انگلیسی

My dea f ie d, May eve y mome of you life

be as wo de ful as ou f ie dship. Happy bi hday

دوست خوبم، امیدوارم هر لحظه زندگیت

مثل رابطه دوستیمون شگفت انگیز و جذاب باشه. تولدت مبارک!

بیشتر بخوانید : پیامک مخصوص نیمه شعبان ، اس ام اس و پیام ویژه برای تبریک نیمه شعبان

تبریک تولد به خواهر زاده به انگلیسی

People come a d go bu ue f ie ds always s ay.

happy Bi hday dude

مردم می آیند و می روند اما دوستان واقعی

همیشه می مانند. تولدت مبارک رفیق!

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

متن تبریک تولد خواهر به برادر به انگلیسی

Life is oo sho o hi k abou he pas ,

e joy he p ese a d live fulles

. Happy bi hday o my dea f ie d

زندگی کوتاه تر از آن است که به گذشته فکر کنیم.

از زمان حال لذت ببر و تمام و کمال زندگی کن.

تولدت مبارک دوست نازنینم!

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

عکس نوشته تبریک تولد خواهر به انگلیسی

Havi g a f ie d like you i my life is uly a blessi g,

would eve wa o lose you. Happy bi hday dea

داشتن دوستی مثل تو توی زندگیم واقعا نعمت بزرگیه،

هیچوقت نمی خوام تو رو از دست بدم. تولدت مبارک دوست خوبم!

بیشتر بخوانید : پیامک های نیمه شعبان ، اس ام اس و پیامک های تبریک مخصوص عید نیمه شعبان

زیباترین متن تبریک تولد خواهر به انگلیسی

Ou f ie dship is he bes hi g ha has eve happe ed o me.

You’ e he bes ! Happy bi hday

دوستی ما بهترین چیزی است

که تاکنون برایم رخ داده، تو بهترین هستی، تولدت مبارک!

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

متن کوتاه تبریک تولد خواهر به انگلیسی

I feel so lucky o have you as my f ie d. Hope you bi hday is as special as you a e

.May all of you d eams come ue. Happy bi hday

خیلی خوش شانسم که دوستی مث تو دارم. آرزو می کنم روز تولدت هم

مثل خودت خاص باشه و همه آرزوهات برآورده بشه. تولدت مبارک!

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

پیام تبریک تولد به خواهر به زبان انگلیسی

As he ca dles will g ow o you bi hday cake so will ou f ie dship become s o ge

Ou f ie dship has see ups a d dow s bu eme ged s o ge Wishi g you

a ve y happy bi hday f om a loyal f ie d

هرچی شمع های روی کیک تولدت بیشتر می شه رابطه دوستی ما هم قوی تر می شه

دوستی بین ما فراز و نشیب های زیادی داشته

اما عمیق و قوی تر شده با آرزوی تولد بسیار شاد از طرف دوست وفادارت

بیشتر بخوانید : پیامک نیمه شعبان ، ۹۹ تبریک جدید و رسمی پیامک رسمی ولادت امام زمان

متن تبریک تولد برای خواهر به انگلیسی

Happy Bi hday! Tha ks fo bei g a f ie d ha

I ca always cou o .

تولدت مبارک! مرسی که برام دوستی هستی

که همیشه می تونم روش حساب کنم …

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

Moo ligh is fai , bu i s ays fo a hou

You f ie dship is fai e a d i s ays fo eve

Happy bi hday o my bes f ie d

مهتاب زیباست اما فقط یک ساعت می ماند

دوستی ما زیباتر است و برای همیشه جاودان می ماند

تولدت مبارک بهترین دوستم!

تولدت مبارک خواهرم به انگلیسی

  • مطلب جدید
  • 6 ژوئن 2022
دکمه بازگشت به بالا